IMG 20191112 120603

Dňa 12.11. 2019 sa konalo 1. kolo florbalu SK LIGY v MsŠ hale v KNM. Odohrali sa tri dievčenské zápasy a 6 chlapčenských zápasov. Chlapci po ťažkých veľmi vyrovnaných zápasoch skončili na 3. mieste. Dievčatám sa podarilo zvíťaziť. Gratulujeme a naďalej vám držíme palce!

D. Maráčková

Pracovníčky Štátneho archívu a Sobášneho paláca v Bytči aj tento rok privítali piatakov z Clementisovej na pôde Bytčianskeho zámku.  Cieľom exkurzie bolo oboznámiť deti zaujímavou formou s históriou Žilinského regiónu a s niektorými prírodnými zaujímavosťami Považia. Piataci videli a počuli to, čo sa z učebníc dejepisu a biológie o našom blízkom okolí nedozvedia. V prvej časti exkurzie sa deti dozvedeli o histórií zámku v Bytči a jeho obyvateľoch, ako aj podrobnosti o Sobášnom paláci. Ocitli sa v archíve, na vlastné oči videli listiny a knihy staré viac ako 400 rokov. Nechýbala ani návšteva obchodíka so suvenírmi a nákup dôležitých zbytočností. Bez toho by sa žiadny výlet ani exkurzia nezaobišli. V druhej časti  programu sme sa vybrali do Manínskej tiesňavy- prírodnej rezervácie na Považí. Úzky priesmyk medzi kopcami Veľký a Malý Manín bral dych nielen piatakom, ale potrápil aj pána vodiča nášho autobusu. Nakoniec sme tiesňavu úspešne prekonali, prešli sa po mieste, kde bola pred mnohými desaťročiami umelo rozšírená  kvôli cestnej doprave.  Na spiatočnej ceste domov sa nám na lúke neďaleko Bytče –ako neplánovaný bonus programu-predviedla črieda jeleníc a diviakov. O tom, že piatakov exkurzia zaujala, svedčí aj množstvo fotografií v ich mobilných telefónoch a zápisky informácií, ktoré sa deti dozvedeli.  Z tohto materiálu si môžu na hodiny dejepisu a biológie pripraviť zaujímavé prezentácie.

Iveta PetrovováMilion detí sa modlí ruženec
Dňa 18. októbra 2019 sa hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spojili do celosvetovej akcie s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Do tohto projektu sa zapojili i žiaci našej školy. Chlapci a dievčatá z 9.B a 7.B triedy sa spoločne pomodlili celú modlitbu posvätného ruženca svetla. Akcia vznikla na podnet sv. Pátra Pia, ktorý povedal: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Prvý raz sa deti modlili túto modlitbu vo Venezuele v roku 2006 a postupne sa k nim pridávali ich rovesníci z celého sveta.