Vyučovanie cudzieho jazyka je spojené s každodenným učením, drilovaním a opakovaním. Vedieť sa dorozumieť v cudzom jazyku stojí žiakov nemalé úsilie. Aby na vyučovaní angličtiny a nemčiny bola aj zábava, prebieha na našej škole každý rok súťaž v cudzích jazykoch pod názvom „Angličtina hrou“ a „Nemčina hrou“. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Do súťaže, ktorá prebiehala počas apríla, sa zapojili žiaci z piateho až ôsmeho ročníka. Riešili rôzne zábavné úlohy: doplňovačky, tajničky, hádanky a hlavolamy ... V nich sa preverila ich schopnosť porozumieť cudzojazyčnému textu, fantázia, schopnosť improvizovať.

Najlepších žiakov z jednotlivých ročníkov potešia aj milé malé odmeny. Gratulujeme!

59797019 1007846982938855 3607781118574592 oooooo

Dňa 9.5. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok. Naše dievčatá reprezentovali: Ivana Veselá /7.A/, Sára Lipková, Kristína Krasňanová /7.B/, Martina Šedová /6.B/, Aneta Hartelová /7. B/, Jana Chupeková /5.A/,Simona Masaryková /6.A/, Silvia Šamajová, Alexandra Baričaková /7.B/ a Vanessa Zradulová /6.B/. Zvíťazili proti svojím súperkám a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo hneď na druhý deň 10.5. 2019, kde uspeli znova a postúpili na krajské kolo do Ružomberka. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov. Ďalšie kolo sa uskutoční 16.5. 2019 v Ružomberku.

bcc

Dňa  15. 4. 2019 navštívili žiaci ôsmeho ročníka Krajskú knižnicu v Žiline. Počas tejto návštevy absolvovali prehliadku Britského centra, kde sa nachádzajú knihy a časopisy rôzneho druhu napísané v anglickom jazyku. Prakticky si vyskúšali vyhľadávanie kníh v jednotlivých oddeleniach centra. Návšteva knižnice pokračovala prezentáciou o Londýne, počas ktorej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o tomto meste, ale aj o kráľovskej rodine.

 

fotosynteza

Dňa 25.4. 2019 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórií D – pre žiakov 6. a 7. ročníka. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Simona Masaryková zo 6.A, Zuzana Svrčková zo 6.B, Veronika Čurajová a Natália Paliarová- obe zo 7.B. V kategórií súťažilo celkom 12 detí z okresu Kysucké Nové Mesto. Tri zo štyroch našich účastníčok boli úspešné riešiteľky s nasledovným umiestnením:
3. miesto: Zuzana Svrčková – získala spolu 50 bodov
4. miesto Veronika Čurajová – získala spolu 47,5 bodov
8. miesto Simona Masaryková – získala spolu 38,5 bodov
Zuzke Svrčkovej chýbal do 2. miesta len 1 bod. Dievčatá sa zúčastnili  súťaže v tomto školskom roku po prvýkrát. Získali cenné skúsenosti  a verím, že o rok sa zúčastnia opäť. Ďakujem dievčatám za úspešnú reprezentáciu a teším sa na ďalší ročník olympiády.
Ing. Iveta Petrovová