IMG 20190430 115512

Dňa 30. 04. 2019 sa uskutočnilo v poradí 3. a záverečné kolo súťaže najmladších žiakov prvého stupňa v miniflorbalovej lige 2018/19. Bol to už 6. ročník tejto súťaže medzi malými florbalistami, ktorí pravidelne navštevujú florbalové krúžky v spolupráci s CVČ v KNM.

vyb

V piatok 3.5.2019 sme boli spolu s  CVČ KNM organizátormi kvalifikácie žiačok do krajského kola vo vybíjanej. Hostili sme víťaza okresu Čadca – ZŠ Čierne. Po peknom a bojovnom  zápase  vyhrali naše žiačky 12 : 9, srdečne im gratulujeme k postupu do krajského kola. Naše žiačky mali veľkú snahu a hrali výborne. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu. Našu školu reprezentovali: Sarah Lipková, Silvia Šamajová, Lucia Ševčíková, Kristína Krasňanová, Lívia Krišicová, Ivana Veselá, Simona Masaryková, Vanessa Zradulová, Viera Petruňová a Martinka Šedová. Krajské kolo sa uskutoční 29.5.2019  v  Žiline.

Mgr. Ľubomír Ševčík

20190426 083313
Dňa 26.4. 2019 sa na našej škole konaltradičný Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie. Ročníky 1.-4. boli v triedach, kde sa deti zapojili do rôznych environmentálnych aktivít. Ochotne pomáhali aj škôlkari a pani učiteľky z MŠ Komenského. Začali sme o 8.00, koniec bol o 11.30 hod. Počasie bolo pekné, celý čas svietilo slnko a bolo pomerne teplo. Upratovali sme areál školy, sídliská priľahlé k našej škole, nábrežie rieky Kysuca od mosta po garáže. V areáli školy sme upravovali terén, chodníky, átrium, zbierali odpadky, čistili atletickú dráhu a vysávali futbalové ihrisko. Snažili sme sa separovať odpad – najmä papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky. Vrecia s odpadom sme zhromaždili pri rieke Kysuca a nahlásili sme odvoz kompetentným v meste. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia a pomocný dozor. Tiež sme vyniesli do označených nádob všetok separovaný odpad, ktorý sa snažíme triediť v našej škole. Chceli by sme poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme a významne prispeli k čistote nášho mesta. Ďalej chceme poďakovať vedeniu školy i mestu za spoluprácu a za dodanie plastových vriec a rukavíc.

Mgr. Jaroslav Jablonský, ZŠ Clementisova
eco ok


Gvoboj Jar

Už pravidelne niekoľko rokov sa štvorčlenná skupina našich žiakov zúčastňuje náročnej ale zároveň najobľúbenejšej matematickej súťaže v Žiline.

Tento krát nás reprezentovali:

Grétka Ondrášková 9.A,

Lea Psocíková 9.A,

Jakub Sirovatka 8.A

Lucia Ševčíková 7.B

Dňa 12. 4. 2019 sa v jedálni Gymnázia Veľká Okružná stretlo 30 súťažných družstiev, aby sa popasovali s čo najväčším počtom úloh. Naši žiaci získali 58 bodov, čím sa umiestnili v prvej desiatke a teda na 9. mieste. Všetci sa veľmi tešíme a blahoželáme.

K. Mlynaričová

oio