štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

pexels julia m cameron 4145153

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie bude prebiehať od 11. – 15. januára 2021 na 1. a 2. stupni dištančnou formou. Rozvrhy budú zverejnené na stránke EduPage do 10. januára 2021. V súlade s pokynmi MŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy od 11. – 15. januára 2021 školský klub detí nebude fungovať. O priebehu vyučovania od 18. januára 2021 budeme priebežne informovať.

vedenie školy

132803878 1518094475247434 8046055507987844510 n

Vážení rodičia žiakov,

na základe vydaného manuálu manuál TU ( dôležitá je tabuľka na strane 4.)  Ministerstvom školstva SR(ďalej len MŠ SR)  sa upravujú pravidlá na otvorenie škôl prezenčnou formou . Jednou z podmienok je aj vyplnenie dotazníka zákonným zástupcom žiaka a zamestnancami školy.  Nakoľko sme daný dotazník už urobili , žiadame zákonných zástupcov žiakov 5. a 9. ročníka , ktorí sa vyjadrili v danom dotazníku Nie, že môžu na základe nových pravidiel prehodnotiť a zmeniť svoje stanovisko (dotazník tu). Zmenené stanovisko treba zaslať vo vyplnenom dotazníku triednym učiteľom najneskôr do 20.12.2020 (do 19:00 hod.)

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 15. 12. 2020 na on-line pedagogickej rade riaditeľ školy po prerokovaní rozhodol o priebežnom a záverečnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch
v 1. polroku šk. roka 2020/2021 nasledovne:

  • Rozhodnutie o priebežnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch:

Aktívna práca na vypracovaní úloh počas dištančného vzdelávania (minimálne 70 % zadaných úloh).

  • Rozhodnutie o celkovom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník: slovné hodnotenie predmetov

Prospech z  predmetov  MAT a SJL sa na vysvedčení hodnotí  slovne.

Ostatné predmety sa neklasifikujú, hodnotia sa slovom absolvoval/neabsolvoval.

download

Vážení rodičia žiakov 5.- 9. ročníka, 

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydanej 4.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, obraciame sa na vás s prosbou o vyjadrenie názoru na vzdelávanie vašich detí opäť v škole, počnúc dňom 11.01. 2021.  Pretestovanie žiakov a zákonných zástupcov by sa konalo tesne pred 11.01. 2021 (termín upresní zriaďovateľ). Aby sme v spolupráci so zriaďovateľom mohli zabezpečiť všetko potrebné na pretestovanie žiakov 2. stupňa + jedného zákonného zástupcu za každého žiaka, potrebujeme poznať vaše stanovisko.

Prosíme o vyplnenie dotazníka najneskôr do 13.12. 2020.

mmm

Ani tento rok neobišiel našu školu Mikuláš a priniesol sladké prekvapenie všetkým dobrým deťom. Niektoré deti sa aj obávali, že kvôli koronavírusu do školy nezavíta, ale predsa prišiel s plným vrecom dobrôt. ĎAKUJEME ZA 🎁🎁🎁.