MO 2019

Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády na ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Účasť našich žiakov bola vyvrcholením ich snahy, ktorú prejavili v domácom kole Matematickej olympiády. V tejto súťaži musia žiaci nájsť riešenia na skutočne zložité matematické úlohy. Riešenie zvyčajne zaberie aj celú stranu formátu A4, kde hodnotiaci učiteľ posúdi rôzne zápisy, náčrty, schémy, vzorce či výpočty, ale aj slovné zdôvodnenia logických postupov, ktoré súťažiaci uplatnili. Na základe hodnotenia môže žiak, ktorý riešenia úloh domáceho kola predložil, postúpiť priamo do okresného kola, kde sa musí popasovať s tromi ťažkými úlohami v priebehu 2 hodín. Každá úloha je hodnotená 6 bodmi, kto dosiahne 9 a viac bodov, stáva sa úspešným riešiteľom okresného kola. Najlepší traja z úspešných riešiteľov sú napokon medailisti. ZŠ Clementisova reprezentovali na okresnom kole Matematickej olympiády títo úspešní riešitelia domáceho kola:

 Zuzana Svrčková (6.B), Veronika Čurajová (7.B), Anna Hrubá (7.A), Kristína Krasňanová (7.B), Katarína Kubaščíková (7.A), Pavol Cvopa (8.B), Klára Čičmanová (8.B), Mária Gáboríková (8.B), Adam Hmíra (8.A), Jakub Sirovatka (8.A), Katarína Šinalová (8.C) a Nikola Šusteková (8.B).

Na okresnom kole v kategórii šiestakov obsadila neoficiálne tretie miesto (ako neúspešná riešiteľka) Zuzana Svrčková, keďže boli pred ňou len jediní dvaja úspešní riešitelia.

V kategórii siedmakov sa podarilo Aničke Hrubej umiestniť na 3. mieste zo všetkých 12 úspešných súťažiach.

Napokon v kategórii ôsmakov obsadil 1. miesto Adam Hmíra ako jediný úspešný riešiteľ vo svojej kategórii. Všetkým súťažiacim ďakujeme za hrdú reprezentáciu ZŠ Clementisova.

Mgr. Pavol Prievozník

   Každoročne si 28. marca aj na našej škole pripomíname Deň učiteľov. Tento rok sme si my žiaci pripravili krátke predstavenie ako poďakovanie za ich prácu. Po programe plnom úžasných výkonov našich žiakov nasledovalo poďakovanie. Parlamenťáci venovali učiteľom malé prekvapenie v podobe sladkých perníčkov a ružičiek. Najkrajšie na tom bolo sledovať rozžiarené tváre učiteľov, ktorí sa tomu veľmi potešili. Už sa tešíme, kedy budeme môcť zorganizovať takúto akciu aj na budúci školský rok.

Zuzka Svrčková, 6.B

Týždeň ochrany ŽP 13

     Mesiac apríl je všeobecne považovaný za mesiac lesov. Žiaci 1.A triedy si so svojou triednou učiteľkou pri tejto príležitosti v dňoch 8.-12. apríla 2019 pripravili zaujímavý týždeň. Týždeň ochrany životného prostredia. Všetky vyučovacie hodiny mali spoločnú túto tému. Pondelok bol venovaný ochrane vody, utorok a streda ochrane lesov a štvrtok a piatok bol zameraný na získanie zručností pri triedení odpadu. Hlavní hrdinovia príbehov Kvapôčka, nezbedný medvedík Hubert a obyvatelia mesta Špinďúrovce nám pri čítaní vždy navodili tú správnu atmosféru, ktorá vládla v triede počas celého dňa. Pútavé filmy O vodičke, Kolobeh vody, Recyklónia a Lesné kráľovstvo sledovali prváci so zatajeným dychom.

DSC00396

Výchovný koncert býva zvyčajne pre našich žiakov nezaujímavý a nezáživný. Tentokrát to bolo inak. Výchovný koncert, ktorý nám v stredu 17. apríla pripravila hudobná skupina zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste bol super. Tri šikovné speváčky zaspievali vychytávky slovenskej populárnej hudby a celá škola spievala s nimi. Telocvičňou sa niesli piesne od Kristíny, Lukáša Adamca, Adama Ďuricu, Kollárovcov, Kandráčovcov a ďalších slovenských interpretov. Odznelo i niekoľko zahraničných piesni. Atmosféra bola výborná a kto mal chuť i tancoval. Za príjemné spestrenie školského dňa ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.