štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

nitra

obr. 1: Nitra v 9. storočí - zdroj: http://www.hradiska.sk/ Slovanské hradiská

Začiatky histórie veľkých národov v minulosti sú jasné a väčšinou aj dobre zdokumentované. U menších etník a národov, ku ktorým patríme aj my, Slováci,  nie sú začiatky také zreteľné. Ako vzniklo pomenovanie Slovák, Slovenka?

Otázkou pôvodu Slovanov  sa zaoberajú rôzne teórie. Známe však je, že toto etnikum tvorili v minulosti mnohopočetné kmene. Jeden z týchto kmeňov- Sloveni – sa usadil na prelome 5. a 6. storočia na území dnešného Slovenska, v severnej časti Karpatskej kotliny. Najskôr ich pomerne pokojný usadlý spôsob života ohrozovali kočovní a bojovní Avari, ale aj susední Frankovia. Sloveni sa bránili v zmysle novodobého  hesla  „V jednote je sila“:

pexels pixabay 4158 Stredné

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s náročnejšou prácou ako editovanie videa, práce s grafickými editormi. Veľkou výhodou najmä pre viacčlenné domácnosti je cena a dostupnosť, kde tablet s prikúpenou klávesnicou môžeme mať už za približne od 150 - 200 Eur.

pexels julia m cameron 4145032 Stredné

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google Meet, Email sú dostupné aj na Os Android. Ich funkčné prvky sú ale mierne zjednodušené a ovládanie iné ako sme zvyknutí z PC. Na našej škole sme zvolili pre dištančné vzdelávanie kombináciu Edupage, Google Meet pre konferencie, Aplikácie Google  ako G-mail, Kalendár pre kontrolu naplánovaných videokonferencií. 

 Untitled

11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy:  Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze”

Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ Clementisova zapojili do  projektu, ktorý organizovala  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s Národným pedagogickým  múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Cieľom  česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s partnerskou školou z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek mohli školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v iných školách.

Témou  jedenásteho ročníka boli „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze“.

korona

Vážená rodičia, 

dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

 - "Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovedzsnosť“ - na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. 

Prílohy:

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka stačí predložiť 4.11.2020 pokiaľ ho nestihne rodič stiahnuť, vytlačiť a vypísať. Zákonný zástupca žiaka môže 3.11.2020 predložiť ešte staré vyhlásenie. Škola vytlačí nové vyhlásenia dňa 3.11.2020 a dá žiakom (rodičia vypíšu tlačivo doma a pošlú po dieťati  dňa 4.11.2020), ktorí nestihli predložiť nové vyhlásenia. Rodičia nebudú môcť vypísať nové vyhlásenie v škole, z dôvodu zákazu vsupu osôb do budovy školy.

Vedenie školy

 č

    V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase.

Priebežné poradie najlepších žiakov ZŠ Clementisova KNM, ktorí zložili tri kocky v čase pod 10 minút:

1. Daniel Ďurana /8.A/ - tri kocky zložil za  1:34

2. Michal Cibulka /8.A/ - tri kocky zložil za  2:18

3. Matej Šramko /8.A/ - tri kocky zložil za  2:45

4. Matej Kuchár /7.A/ - tri kocky zložil za  2:49

5. Damián Ďurana /7.C/ - tri kocky zložil za  3:12

6. Kristína Síkeľová /7.C/ - tri kocky zložila za  3:14

7. Timon Blaškovan /8.A/ - tri kocky zložil za  3:29

8. Lucia Ševčíková /9.B/ - tri kocky zložila za  4:40

9. Ema Varošová /7.B/ - tri kocky zložila za  5:48

10. Ľubomíra Olexová /7.B/ - tri kocky zložila za  8:55