štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

  • pexels julia m cameron 4145153 Stredné

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

- na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne podľa platného

  rozvrhu,

  Stále platia hygienicko-epidemiologické opatrenia z Manuálu MŠ SR

  z 11.10.2020.

- Školský klub  detí a školská jedáleň bude pre žiakov 1.-4.ročníka fungovať

  v nezmenenom režime,

- ročníky 5.-9. sa budú vzdelávať dištančnou formou od 26.októbra do

  27.novembra 2020.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

- škola 26.10.2020 (pondelok) zverejní na edupage upravený rozvrh hodín pre

  každú triedu,

- vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom edupage a on-line vyučovania

  (cez aplikáciu MEET).

Pri plánovaní on-line vyučovania škola bude zohľadňovať materiálno-technické vybavenie v rodinách, počty detí v rodinách a možnosť internetového pripojenia.

         Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si môžu prísť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v utorok dňa 27.10.2020 a potom každý týždeň vždy v pondelok o 10.00 hod.

V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí túto neľahkú situáciu zvládnuť.

                                                                                                          vedenie školy

covid222

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova  KNM s platnosťou od 13.10.2020 upravuje prevádzka nasledovne:

-  ŠKD funguje len pre žiakov 1.-3. Ročníka

-  ranný klub sa realizuje v nezmenenom režime

-  poobede bude skrátená prevádzka v ŠKD do 16:15 hod.

Do odvolania je pozastavená  činnosť krúžkov organizovaných prostredníctvom CVČ.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy

languages

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej Európe. Nebolo tomu inak ani tento rok. Hoci sme po minulé roky realizovali exkurzie do Bratislavy či Trnavy, kde mohli žiaci absolvovať Uličku jazykov, zasúťažiť si, pozrieť si kultúrny program, tento rok bol „vďaka“ pandémii iný. Keďže 26.september padol na sobotu, sme si Európsky deň jazykov pripomenuli v piatok a v pondelok v škole na hodinách cudzieho jazyka. Vyučujúce pre žiakov pripravili kvíz zameraný na znalostí z oblasti cudzích jazykov, národných jedál, krajín a ich hlavných miest...Okrem toho sme na hodinách spievali, tvorili komix, riešili hádanky a hlavolamy, pozerali prezentácie aj fotky či pohľadnice  najznámejších veľkomiest a ich pamätihodností.

Z každej skupiny boli najlepší riešitelia kvízu odmenení drobnými cenami.

D.Š.

 

 

zapisnica