streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

 IMG 20200206 093245

Dňa 5. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z 5. až 9. ročníka. Súperilo sa v týchto disciplínach: Biblický test, Biblická matematika, Kto to povedal, Kľúčové slová. Témou tohto ročníka bolo Evanjelium podľa Jána.

  1. miesto: Tomáš Hrošovský,(9.B) Ľubomíra Olexová,(6.B) Zuzana Masnicová (6.B)
  2. miesto: Ráchel Uríčková,(6.B) Zdenka Bosá (6.B), Sýkorová Gréta (6.B)
  3. miesto: Peter Zajac,(5.B) Peter Melicherík,(5.B), Andrej Urban (5.B)

Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťaznému družstvu prajeme veľa úspechov na dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

IMG 20200213 120149

Od 10.2 do 14.2.2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Snowland - Valča. Počasie prialo a žiaci okrem lyžovania si aj zakorčuľovali a zahrali bowling. Večer okrem diskotéky prebiehali súťaže v skladaní Rubikovej kocky, v šachu a v pretláčaní. Posledný deň sa konali lyžiarske preteky v slalome. Dôležité však je, že žiaci sa v lyžovaní zlepšili. Dúfame, že žiaci si vždy radi  zaspomínajú na absolvovanie lyžiarskeho výcviku ?.

I.Ševec, Ľ. Ševčík

IMG 20200204 163747

Žiačky zo ZŠ Clementisova vyhrali krajské majstrovstvá vo florbale, ktoré sa konali 4.2.2020 v Tvrdošíne. Vo svojej skupine porazili ZŠ Krušetnica, ZŠ Dolný Kubín. Vo finále porazili ZŠ Terchová. Vybojovali si tak miestenku na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v Tatralandii. Poďakovanie patrí: E. Varošovej, K. Chupekovej, S. Šamajovej, K. Šinalovej, I. Veselej, Z. Bosej, K. Francovej, T. Martinčekovej, R. Mičudovej. Taktiež veľká vďaka patrí aj Michalovi Vlčkovi. Pod jeho vedením trénujú naše dievčatá vo florbalovom klube. MŠK KNM. Bez neho a jeho tímu (patria tu aj naše kolegyne Danka Maračková a Slávka Piňáková), by sme takýto výsledok určite nedosiahli.

I.Ševec

Nedá mi nereagovať na to, keď rôzne médiá uverejňujú rebríčky škôl na základe INEKO - organizácie, ktorá školy porovnáva. Tak isto tieto informácie často skreslene ponúkajú aj hlavné spravodajstvá v televízii. Samo INEKO vie, že to, čo meria, nehovorí objektívne a komplexne o kvalite školy. Napísané to má INEKO aj na svojej stránke, nakoľko je veľa sťažností na ich hodnotenie.... INEKO hodnotí len Monitor v 5. a 9. ročníku a niektoré súťaže. Vôbec nehodnotí napr. počet krúžkov, vybavenie školy, počet začlenených žiakov, iné aktivity... A čo už vôbec nehodnotí, je, aký je vstup ( kvalita žiakov) a výstup ...., z čoho sa dá vypočítať pridaná hodnota... Po lopate povedané napr. : 1. Škola na východe len s Rómami v triedach ( česť výnimkám) s najkvalitnejšími učiteľmi nedosiahne nikdy také výsledky v monitoroch ako výberová škola. 2. Ak vám v 8. ročníku odíde napr. 5 najlepších žiakov na bilingválne gymnáziá, tak automaticky v 9. ročníku bude priemer pri Monitore 9.roč. horší... 3. Ak máte žiakov, ktorí majú určitú úľavu (nemyslím telesnú) a majú napr. aj asistenta učiteľa, tak píšu presne ten istý Monitor v 5. a 9. ročníku ako zdravé deti. Len majú na to viac času..... Našu školu teší, že stredné školy v meste a okolí nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu o kvalite našej školy...., t.j. ako prišli naše deti pripravené...

I.Ševec

111111111111

obr

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Kysuckom Novom Meste konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu zastupovali víťazi školského kola  - Simonka Masárová z 8.A, ktorá súťažila v kategórii 1B/          žiaci 8. a 9.

ročníka/ a Lukáš Blaško zo 7.A, ktorý súťažil v kategórii 1A /žiaci 5. – 7. ročníka/. Lukáš Blaško, ktorý na víťazku stratil iba 2 body, sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Simonka Masárová sa vo svojej kategórii umiestnila na 7. mieste.

Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej  školy!!!           

Mgr. Zuzana Kašiarová

ru1

V školskom roku 2019/20  prebieha na našej škole  už 4. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase. Priebežné poradie najlepších žiakov ZŠ Clementisova KNM, ktorí zložili tri kocky v čase pod 10 minút: 

1. Šimon Kuchár /9.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 25,7 s./tri kocky: 1:17/
2. Daniel Ďurana /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 35,0 s./tri kocky: 1:45/
3. Michal Cibulka /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 44,7 s./tri kocky: 2:14/
4. – 5. Lukáš Blaško /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
4. – 5. Adam Capko /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
6. Matej Šramko /7.A/ - /tri kocky: 2:49/
7. Matej Kuchár /6.A/ - /tri kocky: 3:22/
8. Damián Ďurana /6.C/ - /tri kocky: 3:26/
9. Ema Varošová /6.B/ - /tri kocky: 3:46/
10. Simona Masaryková /7.A/ - /tri kocky: 4:14/
11. Viktória Oškrobaná /7.A/ - /tri kocky: 4:35/
12. Lucia Ševčíková /8.B/ - /tri kocky: 5:20/
13. Dávid Sebastián Duda /6.A/ - /tri kocky: 6:30/
14. Zuzana Masnicová /6.B/ - /tri kocky: 7:58/
15. Zdenka Mária Bosá /6.B/ - /tri kocky: 8:01/
16. Ľubomíra Olexová /6.B/ - /tri kocky: 9:36/

Mgr. Ľubomír Ševčík

545