ping

 Základná škola sa zapojila v spolupráci s MSVVaŠ SR, MV SR, SSTZ SR v rámci projektu Zober loptu  a nie drogy do osláv  Svetového dňa stolného tenisuAkcia trvala od 3.4.2019  do  5.4.2019. Podujatie  sme začali 3.4.2019 exhibíciou v podaní hráčov :Alexandra Valucha, Jakuba Ševeca, Stanislava Slivoňa, Timona Blaškovana. Okrem samotnej hry mali žiaci možnosť dozvedieť sa   informácie z histórie,  pravidiel a techniky stolného tenisu. Vo vzájomnom dueli Alex a Jakub predviedli špičkový stolný tenis s prvkami humoru (hráči hrali aj pekáčom, lopárom, malou raketou, nohou, atď.) , do samotnej hry zapojili aj žiakov a učiteľov. Za to, že prišli, im patrí veľká vďaka. Pritom Alex (reprezentant SR, profesionálny hráč v II. nemeckej Bundeslige)  ešte pred pár dňami hral na turnajoch v Ománe a Katare.


voda

Deň vody sme si opäť na našej škole pripomenuli 22. marca 2019. Žiaci sa už tradične obliekli do modrej farby, aby tak upozornili na význam vody pre ľudí. Počas veľkej prestávky sa mohli prísť napiť čistej vody do šk. kuchynky. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili. 😉
školský parlamentenglish

Táto dávno známa múdrosť platí dnes viac než inokedy. Ovládanie cudzích jazykov sa stáva v dnešnom svete nutnosťou. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa učiť cudzie jazyky:

  1. chceš predsa rozumieť pesničkám, ktoré si púšťaš v rádiu
  2. potrebuješ rozumieť mnohým veciam na internete – literatúra, filmy, hudba...
  3. cestuješ s rodičmi na dovolenky a chceš sa predsa dohovoriť a nájsť si nových priateľov
  4. chceš si precvičovať mozog a zároveň mať lepšie výsledky v škole
  5. chceš mať väčšiu sebadôveru a nie sedieť zakríknutý v kúte
  6. chceš získať lepšiu a lepšie platenú prácu v SR
  7. chceš študovať a neskôr aj pracovať v zahraničí
  8. chceš byť pripravený na rýchlo sa meniaci svet

Tých dôvodov je ešte oveľa viac, každý z vás by vedel nejaký pridať. Preto sme sa rozhodli zriadiť na našej škole cudzojazyčnú miniknižnicu, aby ste sa mohli zdokonaľovať a tiež otestovať svoje čítanie s porozumením.

DSC00950

Tento rok bola téma medzinárodného podujatia Noc s Andersenom „Andersen známy – neznámy“. Žiaci z 5.B a 5.C prežili príjemné rozprávkové chvíle najprv v Mestskej knižnici v KNM. V tímoch súťažili, preukazovali pohybové zručnosti a vedomosti o  rozprávkach. Potom sa vrátili do školy. V škole ich čakala dobrá večera – pizza. V súťaži „Aktivity“, ktorá bola venovaná postavám z rozprávok, čarovným predmetom a fantastickým  javom, získavali v skupinách víťazné body kreslením, pantomímou (mimikou a gestikuláciou) a hovoreným slovom. Nechýbala hudba ani tanec v pyžamách. Ráno si deti po raňajkách ešte zahrali vybíjanú. Noc s Andersenom sme ukončili záverečným vyhodnotením  všetkých  súťaží a odovzdávaním cien...