štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

vote 4746510 1280

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020. 

(volia  sa  4 zástupcovia za rodičov)

1.  Bačík Jozef, Ing.

1

Vážení rodičia,

kandidujem preto, lebo mi záleží na rozvoji školy, kde mám dvoch synov tretiaka a druháka, a do ktorej o rok začne chodiť aj tretí syn. Celý život som prežil na tomto sídlisku a sám som na túto školu chodil, reprezentoval ju na okresnom kole Partizánskeho samopalu, vyhral okresné kolo matematickej pytagoriády v Čadci, bol som v pionierskej rade. Dnes takmer denne využívame areál ihriska a rád by som pomohol premeniť ho na oázu športu a zelene, kam by deti aj rodičia chodievali ešte radšej a vo väčšom počte – a to je moja najväčšia motivácia na kandidatúru. Popri hokejbalovom ihrisku, na ktorom som pomáhal osádzať basketbalové koše, by som rád pomohol revitalizovať druhé ihrisko pri školskej jedálni s gumovým povrchom, ktorý je šetrnejší pre detské kĺby, čo by sme využili aj s minibasketbalovým krúžkom, ktorý práve otváram. Podobne by bolo výborné rekonštruovať aj atletickú dráhu za využitia verejných zdrojov a v prípade potreby aj kontaktom na individuálnych sponzorov. Samozrejme v rámci možností podieľať sa aj na pomoci školy v iných oblastiach s dôrazom na bezpečnosť a životné prostredie.

Ďakujem za Vašu podporu.

2. Cesnek Michal

2

Vážení rodičia,

kandidujem preto,nakoľko som bývalý aktívny športovec a aj v súčastnosti mám veľmi pozitívny vzťah k všetkým druhom športových aktivít, Chcel by som byť nápomocný pre školu v tejto oblasti. Samozrejme aj v ostatných oblastiach viem aktívne prispieť k rozvoju školy tak, aby my rodičia sme boli spokojní.

Ďakujem za Vašu podporu

3.  Cvopa Pavol

Vážení rodičia,

záleží  mi na rozvoji školy. K problémom školy nie som ľahostajný. Snažím sa aktívne hľadať vhodné riešenia na ich odstránenie. Ďakujem za Vašu podporu.

4. Kuchár Stanislav, Ing.

4

Vážení rodičia,


kandidujem do Rady školy, aby som pomohol pri rozvoji školy hlavne v oblasti informatiácie, športu a voľno- časových aktivít.


Doterajšia pomoc škole:
- vedenie krúžku džuda na škole,
- ukážky džuda pre žiakov v školskom klube detí na začiatku školského roka,
- Mikulášska súťaž v judo zápasoch v ne-waze (na zemi) pre žiakov zo školského klubu.

Ďakujem za Vašu podporu.

5. Macejková Andrea, Mgr.

 5

Vážení rodičia,
 
v tomto období, ktoré nie je ľahké pre každého, chcem Vás  osloviť svojou kandidatúrou. Od obdobia, v ktorom moje dieťa nastúpilo do tejto školy, som si všímala, akým spôsobom by som mohla prispieť pre chod školy. Moje aktivity nie sú na  stránke školy. Ak zistím problém, ktorý je  v mojich možnostiach začať riešiť , neváham a zapájam  kompetentných . Vo svojich aktivitách chcem pokračovať ďalej a prispieť pre pokojnú atmosféru v škole, ktorú určite ako rodičia ocenite.
 
Ďakujem za Vašu podporu.

6. Rentka Andrej , Ing. Ph.D

Vážení rodičia,

kandidujem preto, lebo Clementiska  je moja srdcová záležitosť. Na škole  učila moja mama (Anna Rentková), na školu som chodil  ja a teraz aj moje deti. Takže školu dobre poznám a vždy sa jej snažím pomôcť, pokiaľ je to v mojich možnostiach. Tak isto pokiaľ májú pripomienky alebo návrhy ostatní rodičia na zlepšenie chodu školy, tieto predostieram vedeniu školy a kompetentným. Prajem si, aby v škole boli spokojné deti, učitelia aj rodičia. Vo svojom povolaní sa zaoberám službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Tieto služby vykonávam ako autorizovaný bezpečnostný technik a som nápomocný pri akýchkoľvek otázkach BOZP a PO.

Ďakujem za Vašu podporu.


 

study 2053811 1280

Pondelok až piatok:

6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + náhodné meranie teploty pri vstupe do budovy,
  • povinné nosenie rúšok v priestoroch školy pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk + náhodné meranie teploty pri vstupe do budovy,                                 
  • žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode jedného rodiča.

7:50 hod.           –    začiatok vyučovania (platí celý školský rok 2020/2021)

  • vyučuje sa podľa platného rozvrhu bez obmedzení ( okrem telesnej výchovy ,ktorú nemožno realizovať do 20.09.2020  v priestoroch telocvične)

ŠKD

Školský klub detí budú od 16.9. 2020 navštevovať žiaci 1.,2., 3., 4. ročníka

Prevádzka ŠKD : 6:00 -730 hod.  a od 11:25 -17:00 hod.

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch ŠKD pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy

ŠJ 

Prevádzka školskej jedálne od  11:25 do13:45 hod.    

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch ŠJ ( okrem samotnej konzumácie obeda) pre 1.až 9. ročník+ dezinfekcia rúk pri vstupe do ŠJ

                    

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Dňa: 14.9.2020

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy     

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý bude krúžok viesť.

vzdelavacie final

Milí rodičia! 

dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len rodič, ktorý má dieťa na škole. Navrhnúť kandidáta do rady školy za rodičov môže  navrhnúť iný rodič, ktorý má dieťa na škole alebo sa môže rodič navrhnúť sám. Navrhnutie kandidáta treba zaslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 14.09.2020 s nasledovnými údajmi : titul, meno, priezvisko a adresu,mail  a telefonický kontakt.

Riaditeľ školy telefonicky osloví navrhnutých kandidátov, či súhlasia s kandidatúrou. Riaditeľ školy zapíše na hlasovací lístok v abecednom poradí zoznam kandidátov zo strany rodičov, ktorí prejavia záujem kandidovať.

Nakoľko rodičia sa medzi sebou nepoznajú, môžu kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou, zaslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 16.09.2020  svoju fotografiu, napísať prečo kandidujú, ako doteraz pomáhali škole + kandidát napíše, že súhlasí so zverejnením údajov za účelom volieb do rady školy . Škola zverejní tieto údaje na  internetových stránkach školy, aby rodičia lepšie spoznali kandidátov. Tak isto budú mať možnosť kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou, vystúpiť na Plenárnom ZRPŠ a predstaviť sa. Škola vypracuje  zoznam kandidátov zo strany rodičov, ktorí prejavia záujem kandidovať.

Do Rady školy pri   ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto sa volia štyria zástupcovia rodičov.

Upozornenie pre rodičov:

Pokiaľ by nebolo prvé kolo volieb úspešné (nezúčastní sa nadpolovičná väčšina rodičov), budú sa po plenárnom ZRPŠ konať opakované voľby z prítomných rodičov. Voliť môže len jeden z rodičov, aj keď má na škole viac detí. Jeden rodič = jeden hlas. Ďakujeme za Váš záujem a účasť.

 Mgr.  Igor Ševec,   riaditeľ školy

Rodinný piknik 2020