štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

letter 1219547 1280

Vedenie školy ZŠ-Clementisova, KNM s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v stredu 02.09.2020 o 8.30 hod.  Otvorenie nového školského roka  pre žiakov I. ročníka sa uskutoční pred  budovou školy o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v ŠJ bude od  – 03.09.2020.

Tešíme sa na Vás !

edu

  • 2. 9. 2020 -  8:30 hod. nástup žiakov do školy (prváci s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy, ostatné ročníky pôjdu do svojich tried)
  • od 3.9. do 14.9.2020

           Pondelok až piatok:

6:00 -7:20 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:20- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine  pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy  pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri   vstupe do budovy dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)                                

                                   ( žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode      

7:50 hod. –  začiatok vyučovania od 03.09.2020

           Vyučovanie

           1. až 3. roč. sa vyučuje denne prvé 4 hodiny

           4. až  6. roč. sa vyučuje denne prvých 5 hodín

           7. až   9.roč. sa vyučuje podľa rozvrhu (max. 6 hodín)

Všetky hodiny ktoré nebudú vyučované  priamo  v škole, budú odučené dištančnou formou.

            Vydávanie obedov v ŠJ

            1. až 3. roč. – od 11:25 do 12.05 hod. výdaj obedov

           (dezinfekcia od 12.05 do 12.20)

            4. až  6. roč. – od 12:20 do 12.55 hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 12.55 do 13.10)

            7. až   9.roč. – od 13:10  hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 13.10 hod.)

            ŠKD ( prevádzka 6:00-7:20 –ranný ŠKD, 11:25-16:15 hod.)

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru vychovávateľku v ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

l

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš bývalý dlhoročný zástupca školy  Mgr. Milan Lisko.

      Pán Mgr. Milan Lisko ukončil v r. 1982 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, aprobáciu fyzika – základy techniky. V tom istom roku v septembri nastúpil na Základnú školu na Gottwaldovej ulici v KNM, kde pôsobil ako učiteľ aj triedny učiteľ. Od 1.septembra 1991 do 31.júla 2019, teda celých 28 rokov vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy. V dnešnej digitálnej dobe sa ako učiteľ techniky snaží vytvárať u žiakov vzťah k manuálnej práci, rozvíjať praktické zručnosti. Na fyzike žiaci oceňujú jeho schopnosť prepojiť učivo so životom, trpezlivosť i zmysel pre humor. Počas jeho dlhoročnej práce vo funkcii zástupcu RŠ pedagógovia pozitívne hodnotili najmä jeho organizačné schopnosti, pragmatické riešenie problémov, ale aj empatiu a ľudský prístup k podriadeným.

Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.