streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...


Fotogaléria:

Videozáznam

Fotogaléria

 Dňa 25.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 5.-7. ročníka /kategória 1A/ a žiaci 8.–9. ročníka /kategória 1B/ absolvovali písomný test z gramatiky a boli preverené aj ich čitateľské a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Porota, ktorú tvorili  pani učiteľky anglického jazyka Ing. Jana Franc, Mgr. Zuzana Kašiarová, Mgr. Miriam Olexová a Mgr. Alena Blašková zostavili podľa dosiahnutých výsledkov nasledujúce poradie najúspešnejších žiakov :

v kategórii 1A:

1. miesto získal Lukáš Blaško /7.A/

2. miesto získal Adam Capko /7.A/

3. miesto získal Matej Kuchár /6.A/,

v kategórii 1B:

1. miesto získala Simona Masárová /8.A/

2. miesto získala Anna Mária Janetková /9.C/

3. miesto získal Jakub Sirovatka /9.A/.

Žiaci umiestnení na prvých troch miestach v obidvoch kategóriách sa tešili z krásnych vecných cien.

Lukáš Blaško a Simona Masárová nás budú 15. januára 2020 zastupovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v Centre voľného času v Kysuckom Novom Meste, preto im držme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy!!!

Mgr. Zuzana Kašiarová

V rámci 13. ročníka kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti HIV a AIDS, sa zapojili žiaci naše školy do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najviac sa darilo žiakom 6. ročníka pod vedením p. uč. Blanky Uhrovej. Štyri najkrajšie práce boli poslané organizátorom. 

Konkurencia bola veľká, do súťaže sa zapojilo 91 základných škôl. Aj keď sa práce našich žiakov neumiestnili na prvých priečkach, veríme, že ich to neodradí a svoj talent a kreativitu ukážu i nabudúce.

Mgr. Renáta Janíková