piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

Dňa 11.6. 2015 sa na našej škole dve hodiny angličtiny zmenili na pútavú prednášku a diskusiu o africkom štáte Uganda. Prednášať nám prišiel ugandský učiteľ dejepisu, ako ináč – po anglicky, keďže je to jeden z úradných jazykov v Ugande.

V máji sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie zo SJL. Ich cieľom bol Oravský hrad a Oravská priehrada. Na hrade ich zaujala predovšetkým mučiareň. Niektorí si vyskúšali, aké je to aj stáť pod šibenicou :o). Iných zaujala zasa tunajšia hradná móda. Mnohé dievčatá obdivovali švárnych oravských junákov. Záujem vyvolala i prírodovedná expozícia, najmä dvojhlavé teľa či pravý slovenský macko a vĺčik. Napriek nepriaznivému počasiu si naši žiaci vychutnali i plavbu loďou po Oravskej priehrade ako i krátku zastávku na Slanickom ostrove.

Dňa 11.6.2015 boli žiaci 3. – 4. ročníka na školskom výlete v Bojniciach. Na zámku sa prostredníctvom rozprávkových príbehov Perníková chalúpka, Koza rohatá, Janko a fazuľa a Zlatá priadka mohli deti preniesť do ríše snov. Hrdinovia Perníkovej chalúpky Janko a Marienka prekonali svoj strach a spoločnými silami premohli zlú ježibabu.

Naši žiaci zo 6. ročníka počas koncoročného výletu navštívili ZOO v Lešnej, vzdialenej niekoľko kilometrov od mesta Zlín. Súčasťou ZOO je aj krásny park a v jeho strede zámok. Šiestaci si mohli pokojne pozrieť mnohé zvieratá. Zaujali ich hlavne uškatce, slony, žirafy. Mnohé výbehy zvierat boli sprístupnené návštevníkom. Počasie im prialo, takže si mohli naplno vychutnať chvíle oddychu.

 

Aj prváci sa zúčastnili školského výletu. Pondelok 8. júna bol pekný slnečný deň, a tak sa bez obáv zo zmoknutia mohli vybrať do prírody. Po polhodinke stúpania na kopec Skala v Budatínskej Lehote si na lúke rozložili deky, osviežili sa nápojmi a mohla sa začať opekačka. V prírode deťom najviac chutí. Vlastnoručne opečené klobásky a slaninka boli pre všetkých v ten moment to najlepšie jedlo. Po občerstvení sa deti zabávali rôznymi hrami. Do školy sa vrátili príjemne unavení a plní zážitkov z pobytu v prírode.

Dňa 9. júna2015 žiaci 6.A a 6.C navštívili putovnú výstavu Biblia na cestách v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Cieľom návštevy výstavy bolo priblížiť deťom Bibliu hlavne z historického pohľadu. Mali možnosť pozrieť si niekoľko desiatok výtlačkov tejto knihy v rôznych jazykoch a z rôznych období.