utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

streda, 16 september 2020 17:52

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020.  (volia  sa  4 zástupcovia za rodičov) 1.  Bačík Jozef, Ing. Vážení rodičia, kandidujem...

pondelok, 14 september 2020 11:25

Pondelok až piatok: 6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce 7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy  povinné nosenie rúšok...

štvrtok, 10 september 2020 11:29

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý...

pondelok, 07 september 2020 15:02

Milí rodičia!  dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len...

IMG 20200204 163747

Žiačky zo ZŠ Clementisova vyhrali krajské majstrovstvá vo florbale, ktoré sa konali 4.2.2020 v Tvrdošíne. Vo svojej skupine porazili ZŠ Krušetnica, ZŠ Dolný Kubín. Vo finále porazili ZŠ Terchová. Vybojovali si tak miestenku na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v Tatralandii. Poďakovanie patrí: E. Varošovej, K. Chupekovej, S. Šamajovej, K. Šinalovej, I. Veselej, Z. Bosej, K. Francovej, T. Martinčekovej, R. Mičudovej. Taktiež veľká vďaka patrí aj Michalovi Vlčkovi. Pod jeho vedením trénujú naše dievčatá vo florbalovom klube. MŠK KNM. Bez neho a jeho tímu (patria tu aj naše kolegyne Danka Maračková a Slávka Piňáková), by sme takýto výsledok určite nedosiahli.

I.Ševec

Nedá mi nereagovať na to, keď rôzne médiá uverejňujú rebríčky škôl na základe INEKO - organizácie, ktorá školy porovnáva. Tak isto tieto informácie často skreslene ponúkajú aj hlavné spravodajstvá v televízii. Samo INEKO vie, že to, čo meria, nehovorí objektívne a komplexne o kvalite školy. Napísané to má INEKO aj na svojej stránke, nakoľko je veľa sťažností na ich hodnotenie.... INEKO hodnotí len Monitor v 5. a 9. ročníku a niektoré súťaže. Vôbec nehodnotí napr. počet krúžkov, vybavenie školy, počet začlenených žiakov, iné aktivity... A čo už vôbec nehodnotí, je, aký je vstup ( kvalita žiakov) a výstup ...., z čoho sa dá vypočítať pridaná hodnota... Po lopate povedané napr. : 1. Škola na východe len s Rómami v triedach ( česť výnimkám) s najkvalitnejšími učiteľmi nedosiahne nikdy také výsledky v monitoroch ako výberová škola. 2. Ak vám v 8. ročníku odíde napr. 5 najlepších žiakov na bilingválne gymnáziá, tak automaticky v 9. ročníku bude priemer pri Monitore 9.roč. horší... 3. Ak máte žiakov, ktorí majú určitú úľavu (nemyslím telesnú) a majú napr. aj asistenta učiteľa, tak píšu presne ten istý Monitor v 5. a 9. ročníku ako zdravé deti. Len majú na to viac času..... Našu školu teší, že stredné školy v meste a okolí nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu o kvalite našej školy...., t.j. ako prišli naše deti pripravené...

I.Ševec

111111111111

obr

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Kysuckom Novom Meste konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu zastupovali víťazi školského kola  - Simonka Masárová z 8.A, ktorá súťažila v kategórii 1B/          žiaci 8. a 9.

ročníka/ a Lukáš Blaško zo 7.A, ktorý súťažil v kategórii 1A /žiaci 5. – 7. ročníka/. Lukáš Blaško, ktorý na víťazku stratil iba 2 body, sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Simonka Masárová sa vo svojej kategórii umiestnila na 7. mieste.

Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej  školy!!!           

Mgr. Zuzana Kašiarová

ru1

V školskom roku 2019/20  prebieha na našej škole  už 4. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase. Priebežné poradie najlepších žiakov ZŠ Clementisova KNM, ktorí zložili tri kocky v čase pod 10 minút: 

1. Šimon Kuchár /9.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 25,7 s./tri kocky: 1:17/
2. Daniel Ďurana /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 35,0 s./tri kocky: 1:45/
3. Michal Cibulka /7.A/ - priemerný čas na zloženie 1 kocky 44,7 s./tri kocky: 2:14/
4. – 5. Lukáš Blaško /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
4. – 5. Adam Capko /7.A/ - /tri kocky: 2:43/
6. Matej Šramko /7.A/ - /tri kocky: 2:49/
7. Matej Kuchár /6.A/ - /tri kocky: 3:22/
8. Damián Ďurana /6.C/ - /tri kocky: 3:26/
9. Ema Varošová /6.B/ - /tri kocky: 3:46/
10. Simona Masaryková /7.A/ - /tri kocky: 4:14/
11. Viktória Oškrobaná /7.A/ - /tri kocky: 4:35/
12. Lucia Ševčíková /8.B/ - /tri kocky: 5:20/
13. Dávid Sebastián Duda /6.A/ - /tri kocky: 6:30/
14. Zuzana Masnicová /6.B/ - /tri kocky: 7:58/
15. Zdenka Mária Bosá /6.B/ - /tri kocky: 8:01/
16. Ľubomíra Olexová /6.B/ - /tri kocky: 9:36/

Mgr. Ľubomír Ševčík

545

IMG 20200128 105824

Dňa 28.01.2020 sa konalo na Základnej škole - Clementisova okresné kolo družstiev v stolnom tenise základných a stredných škôl. Základná škola Clementisova získala v kategórii chlapcov 2. miesto. Víťazi postupujú na majstrovstvá kraja. Našu školu reprezentovali : Dominik Špiriak, Stanislav Slivoň, Timon Blaškovan,. Všetkým patrí veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu. Na záver ešte pripomínam, že najlepší stolní tenisti, ktorí reprezentovali ostatné základné školy (ZŠ - Nábrežná, ZŠ Radoľa, ZŠ Kysucký Lieskovec, trénujú stolný tenis na Základnej škole Clementisova).

Autor: Mgr. Igor Ševec

IMG 20191218 123049

Centrum voľného času KNM  organizovalo 18. decembra 2019 už 17. ročník turnaja vo vybíjanej dievčat o Pohár riaditeľky CVČ. Na turnaji sa predstavilo viac ako 100 mladých športovkýň.  Súťaže sa zúčastnilo 9 základných škôl. Družstvá boli rozdelené do troch skupín. Víťazné družstvá zo skupín postúpili do trojčlennej finálovej skupiny.  Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo družstvo ZŠ Clementisova KNM s výbornou bilanciou: 4 víťazstvá – ako jediné družstvo na turnaji neprehralo. V základnej skupine naša škola zvíťazila nad družstvami: ZŠ Dolinský potok KNM a ZŠ Horný Vadičov. Vo finálovej skupine zvíťazili nad ZŠ Nábrežnou KNM a ZŠ Povina. Našu školu reprezentovali: Sarah Lipková, Silvia Šamajová, Nela Gašincová, Lucia Ševčíková, Kristína Krasňanová, Alexandra Baričáková, Aneta Hartelová, Klaudia Chúpeková, Ivana Veselá, Simona Masaryková, Marta Šamajová a Janka Chúpeková.  

Poradie škôl vo finálovej skupine:

  1. miesto: ZŠ Clementisova KNM 4 body
  2. miesto: ZŠ Nábrežná KNM 2 body
  3. miesto ZŠ Povina 0 bodov

K úspechu dievčatám blahoželáme.