streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

IMG 20191128 075222

Dňa 28.11.2019 naša škola  v spolupráci s občianskym združením SYTEV zorganizovala prednášky na tému Podnikanie. Táto prednáška bola súčasťou projektu Vytvorme to spoločne! podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Prednášok sa zúčastnili žiaci 9.A a 8.A triedy. Prednášajúci boli Ing. Pavol Kobrtek a Patrik Varoš, ktorí sú podnikatelia a zároveň sú poslancami Mestského zastupiteľstva v KNM a členmi Rady školy na Základnej škole Clementisova v KNM. Prednášky boli vedené neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére. Žiaci sa z praxe dozvedeli, čo je podstatou podnikania a aké sú jeho úskalia , ale aj benefity. Vedenie školy ďakuje o.z. SYTEV aj prednášajúcim za to, že žiaci sa mohli dozvedieť o podnikaní od ľudí priamo z praxe. Radi uvítame aj ďalších prednášateľov na témy podnikanie, ale aj fungovanie samosprávy.

iboborr

Informatická súťaž, ktorú založili v Litve nesie v sebe názov malého zvieratka. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBobor. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 2. ročníka. V našej škole sa súťažilo v štyroch kategóriách:

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 14 žiakov v utorok  12. 11. 2019.

Bobrík (žiaci 5. ročníka) súťažilo 13 žiakov v  piatok 15. 11. 2019.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 28 žiakov vo stredu 13. 11. 2019.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 11. 11. 2019.

Úspešní žiaci získali diplom a malú odmenu.

Plný počet dosiali 4 žiaci: Michal Birkus z 3.A, David Dolejší z 3.B, Šimon Boris z 5.A a Pavol Líška z 5.A. Avšak 100 percentil mala aj Mária Gáboríková z 9.B. Všetkým úspešným žiakov blahoželáme.

vianocnyplagat2

Mesto Kysucké Nové Mesto
podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


v y h l a s u j e
druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

Celý dokument s podrobnejšími informáciami na stiahnutie nižšie:

pdf

 

 

IMG 20191108 073702

Tak ako každý rok, aj teraz na jeseň, sme sa dňa 8. 11. 2019 zúčastnili súťaže Gvoboj v Žiline. Súťaž organizuje Gymnázium Veľká Okružná a u našich žiakov je veľmi obľúbená, pretože pracujú v skupine na veľmi zaujímavých úlohách. O prvenstvo bojovalo 35 súťažných štvoríc. Naša úžasná štvorka bola v tomto zložení:

Lukáš Blaško  7. A,

Lucia Ševčíková 8. B,

Stanislav Slivoň  9. A, 

Jakub Sirovatka 9. A

a získala krásne 5. miesto so 42 bodmi.  Lepšie sa umiestnili už len gymnázia. K úspechu blahoželáme a už teraz sa tešíme na jarné kolo.

Mgr. K. Mlynaričová


IMG 20191112 120603

Dňa 12.11. 2019 sa konalo 1. kolo florbalu SK LIGY v MsŠ hale v KNM. Odohrali sa tri dievčenské zápasy a 6 chlapčenských zápasov. Chlapci po ťažkých veľmi vyrovnaných zápasoch skončili na 3. mieste. Dievčatám sa podarilo zvíťaziť. Gratulujeme a naďalej vám držíme palce!

D. Maráčková