štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

1

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Konferencia biskupov Slovenska. Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie sa olympiáda nekonala prezenčne, ale online formou. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Sv. písma zo Starého zákona – Exodus, Jonáš a Nového zákona – Evanjelium podľa Jána. Uvedené knihy spájala spoločná téma – Z tmy do svetla. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Simonka Masaryková – 8.A,  Ľubomíra Olexová, Zuzana Masnicova – 7.B. Dievčatá obsadili krásne 1. miesto. 

2

Víťazkám blahoželáme a prajeme im veľa úspechov aj v apríli, keď budú našu školu reprezentovať  v diecéznom (krajskom) kole.

 

chch

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo, ktorého sa zúčastnili žiačky : Natália Paliarová z 9.B., Simonka Masárová , Katarína Kubaščíková a   Sophia Bačová z 9. A. Žiačky boli úspešné riešiteľky školského kola, ale podľa pravidiel je účasť v okresnom kole obmedzená na 2 žiakov. Na základe výsledkov postúpili : Katarínka Kubaščíková a Sophia Bačová z 9.A. Okresné kolo sa konalo 12.03. 2021. Dievčatá pracovali na zadaných úlohách online z domu. Test pozostával z dvoch častí, z teoretickej a praktickej časti. Na vypracovanie mali jednu hodinu a 40 minút. Obidve boli úspešnými riešiteľkami okresného kola chemickej olympiády. Za dosiahnuté výsledky, reprezentáciu školy a za náročnú prípravu , ktorá prebiehala online , chcem dievčatám  poďakovať .

Bučková Elena, učiteľka chémie

jar

 

Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ Mesto KNM v spolupráci s RÚVZ rozhodol o tom, že od 22. marca 2021  do odvolania bude zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni.

Organizácia vyučovania

  • Vyučovanie na 1. a 2. stupni bude prebiehať iba dištančnou formou.
  • Rozvrh hodín 1. stupňa bude zverejnený na stránke EduPage do 21. marca 2021.

Školský klub detí

  • Ruší sa aj prevádzka školského klubu detí.

Prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1

  • Rovnako sa ruší i prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1. Žiaci si budú chodiť po úlohy v tlačenej podobe každý pondelok o 10:00 hod.

Školská jedáleň

  • Nebude fungovať ani šk. jedáleň. Žiaci 1. stupňa budú od 22. marca 2021 automaticky odhlásení z obedov.

vedenie školy

pexels karolina grabowska 4197562

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021 si môžete prečítať TU. 

school

Organizácia vyučovania na 1. stupni od 15. 3. 2021

BOLI SME ZARADENÍ MEDZI ČIERNE OKRESY. BUĎME OSTRAŽITÍ!

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu a odporúčania krízového a bezpečnostného štábu okresného úradu sme sa dnes po diskusii s riaditeľmi základných a materských škôl rozhodli pristúpiť k sprísneniu podmienok pre umiestnenie detí do škôl a škôlok.

Nevyhnutnosťou bude negatívny test oboch rodičov, takisto potvrdenie od zamestnávateľa o nemožnosti vykonávať prácu z domu. Umiestniť deti do (pred)školského zariadenia tak budú môcť len obaja zamestnaní rodičia.

Zároveň vyzývame všetkých občanov o neprestajnú zodpovednosť vo svojom správaní, ktorú je potrebné preukázať najmä ohrozenejším skupinám. Situácia je kritická, nemocnice sú plné.

(Zverejnené 10.3.2021 na https://www.kysuckenovemesto.sk/oznamy/boli-sme-zaradeni-medzi-cierne-okresy-budme-ostraziti.html)

  • Rozvrh

15. 3. 2021 (v pondelok) sa vyučuje podľa platného rozvrhu. Od utorka (16. 3. 2021) sa bude učiť podľa upraveného rozvrhu zverejneného na stránke EduPage.

  • Stravovanie v šk. jedálni

Stravovať sa môžu deti, ktoré budú navštevovať prezenčné vyučovanie. Prosíme rodičov tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, aby odhlásili svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr
do 15. 3. 2021 (pondelok) do 7:30 hod.

  • Šk. klub detí

Prevádzka školského klubu detí bude od 6:00 – 15:00 hod.

  • Prezenčné vyučovanie v skupinách 5+1

Žiaci 2. stupni, ktorí nemajú internetové pripojenie a vyučujú sa v skupinách 5+1 prezenčne, sa budú naďalej zúčastňovať prezenčného vzdelávania. Od 15. 3. 2021 majú títo žiaci povinnosť nosiť respirátory FFP2 v priestoroch školy. Zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť pri nástupe do školy za seba i za žiaka čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópie potvrdenia o vykonaní testov.

vedenie školy

Prezentacia SS

 Stredné školy mesta a prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

     V živote človeka sú významné etapy, ktoré určujú a ovplyvňujú jeho ďalší život. Jednou z nich  je  vybrať si strednú školu a s tým spojené  ďalšie spoločenské uplatnenie. Pravidelne v jesennom období mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci so strednými školami v územnej pôsobnosti mesta organizovalo Prezentáciu stredných škôl mesta. Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a nepriaznivej epidemiologickej situácie sa Prezentácia stredných škôl mesta v roku 2020 neuskutočnila. Po dohode Ing. Mariána Mihaldu, primátora mesta, riaditeľov stredných škôl mesta Kysucké Nové Mesto  a vedúcej SŠÚ Rudina s cieľom informovať žiakov 9. ročníkov o stredných školách mesta zverejňujeme na webových portáloch mesta, obcí okresu, základných škôl, stredných škôl mesta a CPPPaP KNM informačné linky, kde sa dozviete najnovšie informácie o podmienkach prijatia, o zameraní škôl, otvorených študijných a učebných odboroch škôl ako aj ďalšie informácie pre objektívne rozhodovanie, kam na strednú školu.