utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

streda, 16 september 2020 17:52

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020.  (volia  sa  4 zástupcovia za rodičov) 1.  Bačík Jozef, Ing. Vážení rodičia, kandidujem...

pondelok, 14 september 2020 11:25

Pondelok až piatok: 6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce 7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy  povinné nosenie rúšok...

štvrtok, 10 september 2020 11:29

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý...

pondelok, 07 september 2020 15:02

Milí rodičia!  dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len...

study 2053811 1280

Pondelok až piatok:

6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + náhodné meranie teploty pri vstupe do budovy,
  • povinné nosenie rúšok v priestoroch školy pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk + náhodné meranie teploty pri vstupe do budovy,                                 
  • žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode jedného rodiča.

7:50 hod.           –    začiatok vyučovania (platí celý školský rok 2020/2021)

  • vyučuje sa podľa platného rozvrhu bez obmedzení ( okrem telesnej výchovy ,ktorú nemožno realizovať do 20.09.2020  v priestoroch telocvične)

ŠKD

Školský klub detí budú od 16.9. 2020 navštevovať žiaci 1.,2., 3., 4. ročníka

Prevádzka ŠKD : 6:00 -730 hod.  a od 11:25 -17:00 hod.

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch ŠKD pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy

ŠJ 

Prevádzka školskej jedálne od  11:25 do13:45 hod.    

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch ŠJ ( okrem samotnej konzumácie obeda) pre 1.až 9. ročník+ dezinfekcia rúk pri vstupe do ŠJ

                    

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Dňa: 14.9.2020

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy     

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý bude krúžok viesť.

vzdelavacie final

Milí rodičia! 

dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len rodič, ktorý má dieťa na škole. Navrhnúť kandidáta do rady školy za rodičov môže  navrhnúť iný rodič, ktorý má dieťa na škole alebo sa môže rodič navrhnúť sám. Navrhnutie kandidáta treba zaslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 14.09.2020 s nasledovnými údajmi : titul, meno, priezvisko a adresu,mail  a telefonický kontakt.

Riaditeľ školy telefonicky osloví navrhnutých kandidátov, či súhlasia s kandidatúrou. Riaditeľ školy zapíše na hlasovací lístok v abecednom poradí zoznam kandidátov zo strany rodičov, ktorí prejavia záujem kandidovať.

Nakoľko rodičia sa medzi sebou nepoznajú, môžu kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou, zaslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 16.09.2020  svoju fotografiu, napísať prečo kandidujú, ako doteraz pomáhali škole + kandidát napíše, že súhlasí so zverejnením údajov za účelom volieb do rady školy . Škola zverejní tieto údaje na  internetových stránkach školy, aby rodičia lepšie spoznali kandidátov. Tak isto budú mať možnosť kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou, vystúpiť na Plenárnom ZRPŠ a predstaviť sa. Škola vypracuje  zoznam kandidátov zo strany rodičov, ktorí prejavia záujem kandidovať.

Do Rady školy pri   ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto sa volia štyria zástupcovia rodičov.

Upozornenie pre rodičov:

Pokiaľ by nebolo prvé kolo volieb úspešné (nezúčastní sa nadpolovičná väčšina rodičov), budú sa po plenárnom ZRPŠ konať opakované voľby z prítomných rodičov. Voliť môže len jeden z rodičov, aj keď má na škole viac detí. Jeden rodič = jeden hlas. Ďakujeme za Váš záujem a účasť.

 Mgr.  Igor Ševec,   riaditeľ školy

Rodinný piknik 2020

letter 1219547 1280

Vedenie školy ZŠ-Clementisova, KNM s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v stredu 02.09.2020 o 8.30 hod.  Otvorenie nového školského roka  pre žiakov I. ročníka sa uskutoční pred  budovou školy o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v ŠJ bude od  – 03.09.2020.

Tešíme sa na Vás !