streda, 16 september 2020 17:52

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020.  (volia  sa  4 zástupcovia za rodičov) 1.  Bačík Jozef, Ing. Vážení rodičia, kandidujem...

pondelok, 14 september 2020 11:25

Pondelok až piatok: 6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce 7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy  povinné nosenie rúšok...

štvrtok, 10 september 2020 11:29

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý...

pondelok, 07 september 2020 15:02

Milí rodičia!  dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len...

štvrtok, 03 september 2020 11:34

Rozhodnutie ministra, podľa ktorého môže riaditeľ/ka školy, po dohode so zriaďovateľom, udeliť aj viac dní "riaditeľského voľna" ako doteraz. Rodič môže ospravedlniť dieťa bez...

štvrtok, 03 september 2020 11:30

štvrtok, 27 august 2020 13:13

Vedenie školy ZŠ-Clementisova, KNM s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v stredu 02.09.2020 o 8.30 hod.  Otvorenie nového školského roka  pre žiakov I....

štvrtok, 27 august 2020 13:03

2. 9. 2020 -  8:30 hod. nástup žiakov do školy (prváci s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy, ostatné ročníky pôjdu do svojich tried) od 3.9. do 14.9.2020      ...

utorok, 25 august 2020 16:36

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

iboborr

Informatická súťaž, ktorú založili v Litve nesie v sebe názov malého zvieratka. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBobor. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 2. ročníka. V našej škole sa súťažilo v štyroch kategóriách:

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 14 žiakov v utorok  12. 11. 2019.

Bobrík (žiaci 5. ročníka) súťažilo 13 žiakov v  piatok 15. 11. 2019.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 28 žiakov vo stredu 13. 11. 2019.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 11. 11. 2019.

Úspešní žiaci získali diplom a malú odmenu.

Plný počet dosiali 4 žiaci: Michal Birkus z 3.A, David Dolejší z 3.B, Šimon Boris z 5.A a Pavol Líška z 5.A. Avšak 100 percentil mala aj Mária Gáboríková z 9.B. Všetkým úspešným žiakov blahoželáme.

vianocnyplagat2

Mesto Kysucké Nové Mesto
podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


v y h l a s u j e
druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

Celý dokument s podrobnejšími informáciami na stiahnutie nižšie:

pdf

 

 

IMG 20191108 073702

Tak ako každý rok, aj teraz na jeseň, sme sa dňa 8. 11. 2019 zúčastnili súťaže Gvoboj v Žiline. Súťaž organizuje Gymnázium Veľká Okružná a u našich žiakov je veľmi obľúbená, pretože pracujú v skupine na veľmi zaujímavých úlohách. O prvenstvo bojovalo 35 súťažných štvoríc. Naša úžasná štvorka bola v tomto zložení:

Lukáš Blaško  7. A,

Lucia Ševčíková 8. B,

Stanislav Slivoň  9. A, 

Jakub Sirovatka 9. A

a získala krásne 5. miesto so 42 bodmi.  Lepšie sa umiestnili už len gymnázia. K úspechu blahoželáme a už teraz sa tešíme na jarné kolo.

Mgr. K. Mlynaričová


IMG 20191112 120603

Dňa 12.11. 2019 sa konalo 1. kolo florbalu SK LIGY v MsŠ hale v KNM. Odohrali sa tri dievčenské zápasy a 6 chlapčenských zápasov. Chlapci po ťažkých veľmi vyrovnaných zápasoch skončili na 3. mieste. Dievčatám sa podarilo zvíťaziť. Gratulujeme a naďalej vám držíme palce!

D. Maráčková

Pracovníčky Štátneho archívu a Sobášneho paláca v Bytči aj tento rok privítali piatakov z Clementisovej na pôde Bytčianskeho zámku.  Cieľom exkurzie bolo oboznámiť deti zaujímavou formou s históriou Žilinského regiónu a s niektorými prírodnými zaujímavosťami Považia. Piataci videli a počuli to, čo sa z učebníc dejepisu a biológie o našom blízkom okolí nedozvedia. V prvej časti exkurzie sa deti dozvedeli o histórií zámku v Bytči a jeho obyvateľoch, ako aj podrobnosti o Sobášnom paláci. Ocitli sa v archíve, na vlastné oči videli listiny a knihy staré viac ako 400 rokov. Nechýbala ani návšteva obchodíka so suvenírmi a nákup dôležitých zbytočností. Bez toho by sa žiadny výlet ani exkurzia nezaobišli. V druhej časti  programu sme sa vybrali do Manínskej tiesňavy- prírodnej rezervácie na Považí. Úzky priesmyk medzi kopcami Veľký a Malý Manín bral dych nielen piatakom, ale potrápil aj pána vodiča nášho autobusu. Nakoniec sme tiesňavu úspešne prekonali, prešli sa po mieste, kde bola pred mnohými desaťročiami umelo rozšírená  kvôli cestnej doprave.  Na spiatočnej ceste domov sa nám na lúke neďaleko Bytče –ako neplánovaný bonus programu-predviedla črieda jeleníc a diviakov. O tom, že piatakov exkurzia zaujala, svedčí aj množstvo fotografií v ich mobilných telefónoch a zápisky informácií, ktoré sa deti dozvedeli.  Z tohto materiálu si môžu na hodiny dejepisu a biológie pripraviť zaujímavé prezentácie.

Iveta Petrovová