Dňa 25.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 5.-7. ročníka /kategória 1A/ a žiaci 8.–9. ročníka /kategória 1B/ absolvovali písomný test z gramatiky a boli preverené aj ich čitateľské a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Porota, ktorú tvorili  pani učiteľky anglického jazyka Ing. Jana Franc, Mgr. Zuzana Kašiarová, Mgr. Miriam Olexová a Mgr. Alena Blašková zostavili podľa dosiahnutých výsledkov nasledujúce poradie najúspešnejších žiakov :

v kategórii 1A:

1. miesto získal Lukáš Blaško /7.A/

2. miesto získal Adam Capko /7.A/

3. miesto získal Matej Kuchár /6.A/,

v kategórii 1B:

1. miesto získala Simona Masárová /8.A/

2. miesto získala Anna Mária Janetková /9.C/

3. miesto získal Jakub Sirovatka /9.A/.

Žiaci umiestnení na prvých troch miestach v obidvoch kategóriách sa tešili z krásnych vecných cien.

Lukáš Blaško a Simona Masárová nás budú 15. januára 2020 zastupovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v Centre voľného času v Kysuckom Novom Meste, preto im držme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy!!!

Mgr. Zuzana Kašiarová

V rámci 13. ročníka kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti HIV a AIDS, sa zapojili žiaci naše školy do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najviac sa darilo žiakom 6. ročníka pod vedením p. uč. Blanky Uhrovej. Štyri najkrajšie práce boli poslané organizátorom. 

Konkurencia bola veľká, do súťaže sa zapojilo 91 základných škôl. Aj keď sa práce našich žiakov neumiestnili na prvých priečkach, veríme, že ich to neodradí a svoj talent a kreativitu ukážu i nabudúce.

Mgr. Renáta Janíková

IMG 20191128 075222

Dňa 28.11.2019 naša škola  v spolupráci s občianskym združením SYTEV zorganizovala prednášky na tému Podnikanie. Táto prednáška bola súčasťou projektu Vytvorme to spoločne! podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Prednášok sa zúčastnili žiaci 9.A a 8.A triedy. Prednášajúci boli Ing. Pavol Kobrtek a Patrik Varoš, ktorí sú podnikatelia a zároveň sú poslancami Mestského zastupiteľstva v KNM a členmi Rady školy na Základnej škole Clementisova v KNM. Prednášky boli vedené neformálnym spôsobom v priateľskej atmosfére. Žiaci sa z praxe dozvedeli, čo je podstatou podnikania a aké sú jeho úskalia , ale aj benefity. Vedenie školy ďakuje o.z. SYTEV aj prednášajúcim za to, že žiaci sa mohli dozvedieť o podnikaní od ľudí priamo z praxe. Radi uvítame aj ďalších prednášateľov na témy podnikanie, ale aj fungovanie samosprávy.