Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2017

Zmluva DÁTUM ZVEREJNENIA DÁTUM ÚČINNOSTI
Kúpna zmluva č. 104-13/2017: RAJO a.s. „Školský mliečny program“  27.12.2017 28.12.2017
Kúpna zmluva č. 104-12/2017: RAJO a.s. 27.12.2017 18.12.2017
Kúpna zmluva č. 104-11/2017: Emília Bugáňová - MIJAX 22.12.2017 23.12.2017
Darovacia zmluva č. 112-08/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie 21.12.2017 22.12.2017
Kúpna zmluva č. 104-10/2017: MASO-ÚDENINY Marcel SVRČEK 20.12.2017 21.12.2017
Rámcová kúpna zmluva č. 104-09/2017: Ján Jánošík 18.12.2017 18.12.2017
Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 104-08/2017: Pe&Cy s.r.o. 18.12.2017 19.12.2017
Kúpno – predajná zmluva č. 104-07/2017 Nordfood s.r.o. 18.12.2017 19.12.2017
Rámcová kúpna zmluva č. 104-06/2017: Bidfood Slovakia
s.r.o.
18.12.2017 19.12.2017
Darovacia zmluva č. 112-07/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie  18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č. 124-03/2017: Katolícka univerzita v Ružomberku 13.12.2017 08.12.2017
Kúpna zmluva č. 104-05/2017: TempoVit spol. s.r.o.
08.12.2017 09.12.2017
Zmluva č. 104-04/2017: Kysucké pekárne, a.s. 08.12.2017 06.12.2017
Zmluva o poskytnutí služieb č. 109-04/2017: Občianske združenie TRAMPTÁRIA 05.12.2017 06.12.2017
Darovacia zmluva č. 112-06/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie   28.11.2017 29.11.2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-06/2017: Nadácia Petit Academy   14.11.2017 15.11.2017
Kúpna zmluva č. 104-03/2017: V-O- S spol. s.r.o. 07.11.2017 07.11.2017
Zmluva o dielo na servis výťahu č. 088-01/2017: Škorvaga-žeriavy s.r.o.  02.11.2017 03.11.2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EONE_0371: MPC  27.10.2017 21.10.2017
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe č. 139-01/2017: OA Veľká okružná, Žilina  23.10.2017  24.10.2017
Kúpna zmluva č. 104-02/2017: František PECKO - Terlano  19.09.2017  20.09.2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 a ochrany pred požiarmi č. 109-03/2017: TEHAS, s.r.o. 18.09.2017 19.09.2017
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 101-01/2017: SŠI org.zl.: OU Murgašova KNM - kuchári 05.09.2017 06.09.2017
Rámcová kúpna zmluva č. 104-01/2017: INMEDIA, spol. s.r.o.   05.09.2017 05.09.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 069-01/2017: TEAM LEADERS, s.r.o. - bufet 31.08.2017 01.09.2017
Darovacia zmluva č. 112-05/2017: Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. 22.06.2017 20.06.2017
Darovacia zmluva č. 112-04/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie 12.05.2017 13.05.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 127-02/2017: Slovak Telekom, a.s. 26.04.2017 27.04.2017
Darovacia zmluva č. 112-03/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie 26.04.2017 27.04.2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-04/2017: Nadácia Petit Academy 07.04.2017 08.04.2017
Zmluva o spolupráci č. 124-01/2017: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. 29.03.2017 27.03.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 109-02/2017: Slovak Telekom, a.s. 23.03.2017 20.03.2017
Darovacia zmluva č. 112-02/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie 21.03.2017 22.03.2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 127-01/2017: Orange Slovensko, a.s. 09.03.2017 08.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-02/2017: Nadácia Petit Academy 

17.02.2017

18.02.2017

Darovacia zmluva č. 112-01/2017: František PECKO – Terlano - školské ovocie 

10.02.2017

11.02.2017

Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov ŠZŠ s MŠ KNM č. 109-01/2017: ŠZŠ s MŠ KNM

08.02.2017

01.01.2017

 

Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2016

 Zmluva DÁTUM ZVEREJNENIA  DÁTUM ÚČINNOSTI 
Kúpna zmluva č. 104-16/2016: RAJO a.s. „Školský mliečny program“  28.12.2016  29.12.2016
Kúpna zmluva č. 104-15/2016: COOP Jednota Žilina  22.12.2016  01.01.2017
Kúpna zmluva č. 104-14/2016: MASO-ÚDENINY Marcel SVRČEK  22.12.2016  23.12.2016
Rámcová kúpna zmluva č. 104-13/2016: Renáta Mičutová - HYDARY  21.12.2016  21.12.2016
Rámcová kúpna zmluva č. 104-12/2016: Ján Jánošík  21.12.2016  21.12.2016
Rámcová kúpna zmluva č. 104-11/2016: Pe&Cy s.r.o.  21.12.2016  22.12.2016
Kúpno – predajná zmluva č. 104-10/2016: Nordfood s.r.o.  21.12.2016  22.12.2016
Darovacia zmluva č. 112-08/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie  21.12.2016 22.12.2016
Dohoda číslo 94/§51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy“: ÚPSVaR Žilina  21.12.2016  20.12.2016
Zmluva o dodávke tovaru č. 1/2016: KVANT spol.s.r.o. 20.12.2016 20.12.2016
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy so servisnými službami č. 126-01/2016: RICOH Slovakia s.r.o.  19.12.2016 19.12.2016

Rámcová kúpna zmluva č. 104-09/2016: Kysucké pekárne, a.s. 

15.12.2016

12.12.2016

Darovacia zmluva č. 112-07/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie 

13.12.2016

14.12.2016

Zmluva o zabezpečení ubytovania č. 109-03/2016: CERES Slovakia spol.s.r.o.

09.12.2016

10.12.2016

Zmluva o zabezpečení ubytovania č. 109-02/2016: CERES Slovakia spol.s.r.o.

09.12.2016

10.12.2016

Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00243/16/010: RICOH Slovakia s.r.o. 1.12.2016 22.11.2016

Zmluva o dielo č. 122-02/2016: GAS CONTROLS, s.r.o. 

29.11.2016

29.11.2016

Darovacia zmluva č. 112-06/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie 

21.11.2016 22.11.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 127-03/2016: KYSUCA s.r.o. 

08.11.2016 08.11.2016
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-02/2016: Nadácia Petit Academy 26.10.2016 27.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 122-01/2016: STELLMONT SK s.r.o. 07.10.2016 08.10.2016
Kúpna zmluva č. 104-08/2016: František PECKO - Terlano 14.09.2016 15.09.2016
Zmluva o dielo č. 122-01/2016: STELLMONT SK s.r.o.  14.09.2016 15.09.2016

Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 116-01/2016: SŠI org.zl.: OU Murgašova KNM - kuchári 

 05.09.2016  06.09.2016
Kúpna zmluva č. 104-07/2016: Emília Bugáňová - MIJAX 31.08.2016 01.09.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 133-02/2016: TEAM LEADERS, s.r.o. - bufet 31.08.2016 01.09.2016

Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. 731020-01/m/KNM: Mesto Kysucké Nové Mesto

16.08.2016

17.08.2016

Nájomná zmluva č. 731020-01/f/KNM: FANIT s.r.o.

16.08.2016

01.07.2016

Zmluva o dodávke tovaru č. 104-05/2016: BIDVest Slovakia s.r.o.  29.07.2016 30.07.2016

Kúpna zmluva č. 104-06/2016: RAJO a.s. 

 29.07.2016  29.07.2016

Rámcová kúpna zmluva č. 104-04/2016: Kysucké pekárne, a.s.

30.06.2016 30.06.2016

Kúpno – predajná zmluva č. 104-03/2016: INMEDIA, spol. s.r.o.

30.06.2016 01.07.2016
Rámcová kúpna zmluva č. 104-02/2016: TempoVit spol. s.r.o.   20.06.2016  21.06.2016

Darovacia zmluva č. 112-05/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie

 16.06.2016  17.06.2016
Kúpna zmluva č. 104-01/2016: COOP Jednota Žilina 15.06.2016 01.07.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 127-01/2016: Slovak Telekom, a.s.

06.06.2016

07.06.2016

Darovacia zmluva č. 112-04/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie

17.05.2016 18.05.2016

Darovacia zmluva č. 112-03/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie 

18.04.2016

19.04.2016

Darovacia zmluva č. 112-02/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie 17.03.2016 18.03.2016
Darovacia zmluva č. 112-01/2016: František PECKO – Terlano - školské ovocie   15.02.2016 16.02.2016

 

Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2015

Zmluva DÁTUM ZVEREJNENIA DÁTUM ÚČINNOSTI
Rámcová kúpna zmluva č. 104-08/2015: Renáta Mičutová - HYDARY 

31.12.2015

31.12.2015

Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 104-07/2015: Pe&Cy s.r.o.  28.12.2015 29.12.2015
Darovacia zmluva č. 112-08/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie  21.12.2015 22.12.2015
Rámcová kúpna zmluva č. 104-06/2015: Ján Jánošík 18.12.2015 18.12.2015
Kúpno – predajná zmluva č. 104-05/2015: Nordfood s.r.o.  18.12.2015 19.12.2015
Kúpna zmluva č. 104-04/2015: MASO-ÚDENINY Marcel SVRČEK 17.12.2015 18.12.2015
Darovacia zmluva č. 112-07/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie  17.12.2015 18.12.2015
Zmluva o dielo č. 122-06/2015: Božena Galvánková-Bytexmont 16.12.2015 16.12.2015
Kúpna zmluva č. 104-03/2015: RAJO a.s. „Školský mliečny program“  16.12.2015 17.12.2015
Zmluva o dielo č. 122-05/2015: Miroslav Michalovič R.E.Z.  

14.12.2015

14.12.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 4/NP/547/2015: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 14.12.2015  28.11.2015
Zmluva o dielo č. 122-04/2015: Anton Ostrochovský  11.12.2015  11.12.2015
Zmluva o dielo č. 122-03/2015: Anton Ostrochovský  11.12.2015  11.12.2015
Zmluva o dielo č. 122-02/2015: Anton Ostrochovský  11.12.2015 11.12.2015 
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. ZDR-2015-A-02282-000: SE Predaj, s. r. o. 04.12.2015 04.12.2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1191/2015: Centrum vedecko-technických informácií 04.12.2015 01.12.2015
Rámcová zmluva o dielo č. 122-01/2015: RENT-KNM, s.r.o. 23.11.2015 23.11.2015
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 113-04/2015: Národné športové centrum 19.11.2015 20.11.2015
Darovacia zmluva č. 112-06/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie 13.11.2015 14.11.2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_ZA_466: MPC  05.10.2015 17.06.2015 
Kúpna zmluva č. 104-02/2015: INA Kysuce, spol. s.r.o. 

22.09.2015

18.09.2015

Kúpna zmluva č. 104-01/2015: František PECKO - Terlano 08.09.2015 09.09.2015
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 096-02/2015: SŠI org.zl.: OU Murgašova KNM - kuchári 07.09.2015 02.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 139-01/2015:TEAM LEADERS, s.r.o. - bufet

31.08.2015 02.09.2015
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 063-02/2015 Nadácia Petit Academy 03.07.2015 04.07.2015
Darovacia zmluva č. 112-05/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie 22.06.2015 23.06.2015 
Darovacia zmluva č. 112-04/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie 21.05.2015 22.05.2015
Darovacia zmluva č. 112-03/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie 16.04.2015 17.04.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 127-01/2015: Orange Slovensko, a.s. 09.04.2015 08.04.2015
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe č. 096-01/2015: PaSA sv. Márie Goretti 24.03.2015 25.05.2015
Darovacia zmluva č. 112-02/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie 13.03.2015 14.03.2015
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov číslo: 2015022335700221: INTA, s.r.o. 27.02.2015 28.02.2015
Darovacia zmluva č. 112-01/2015: František PECKO – Terlano - školské ovocie 11.02.2015 12.02.2015


Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2014

Zmluva DÁTUM ZVEREJNENIA DÁTUM ÚČINNOSTI
Kúpna zmluva č. 104-14/2014: Richard Végh-ERVE 31.12.2014 01.01.2015
Rámcová kúpna zmluva č. 104-13/2014: Daffer spol. s.r.o. 31.12.2014 01.01.2015
Kúpna zmluva č. 104-12/2014: MASO-ÚDENINY Marcel SVRČEK 30.12.2014 31.12.2014
Zmluva o dielo č. 122-06/2014: EPOTEX s.r.o. 29.12.2014 30.12.2014
Zmluva o dielo č. 122-05/2014: MIKOMIX spol. s.r.o. 29.12.2014 30.12.2014
Darovacia zmluva č. 112-05/2014: František PECKO – Terlano - školské ovocie 19.12.2014 20.12.2014
Darovacia zmluva č. 112-04/2014: František PECKO – Terlano - školské ovocie 19.12.2014 18.12.2014
Rámcová kúpna zmluva č. 104-11/2014: HOaPE FAMILY, s.r.o. 18.12.2014 19.12.2014
Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 104-10/2014: František PECKO - Terlano 15.12.2014 16.12.2014
Rámcová kúpna zmluva č. 104-09/2014: Ján Jánošík 15.12.2014 15.12.2014
Kúpno – predajná zmluva č. 104-08/2014: Nordfood s.r.o. 15.12.2014 16.12.2014
Darovacia zmluva č. 112-03/2014: František PECKO – Terlano - školské ovocie 27.11.2014 28.11.2014
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe č. 132-02/2014 PASA sv. Márie Goretti  14.11.2014 24.11.2014 
Darovacia zmluva č. 112-032014 František PECKO – Terlano - školské ovocie 27.11.2014   28.11.2014
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a úhrade prevádzkových nákladov č. 2/2014: CVČ Kysucké Nové Mesto 12.09.2014 15.09.2014
Kúpna zmluva č. 104-07/2014: František PECKO - Terlano 09.09.2014 10.09.2014
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 132-01/2014: SŠI org.zl.: OU Murgašova KNM - kuchári 28.08.2014 02.09.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 133-01/2014: Ing. Daniel Golis-Danny - bufet 28.08.2014 02.09.2014
Rámcová zmluva o dielo č. 122-04/2014: ELEKTRIK Jaroslav Michalovič 26.08.2014 26.08.2014
Rámcová zmluva o dielo č. 122-03/2014: GABOR STEEL, s.r.o. 22.08.2014 22.08.2014
Zmluva o dielo č. 10952014 SOFT – GL 21.08.2014 22.08.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 063-04/2014: Nadácia Petit Academy 14.07.2014 15.07.2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 127-012014 Slovak Telekom, a.s 30.06.2014 01.07.2014
Rámcová zmluva o dielo č. 122-01/2014: Terrafound spol. s.r.o. 16.06.2014 16.06.2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky č. 116-01/2014: ÚIPŠ 07.05.2014 21.01.2014
Darovacia zmluva č. 112-02/2014: František PECKO – Terlano - školské ovocie 02.04.2014 03.04.2014
Kúpna zmluva č. 104-06/2014: RAJO a.s. 12.03.2014 13.03.2014
Kúpna zmluva č. 104-05/2014: RAJO a.s. „Školský mliečny program“   12.03.2014 13.03.2014
Dodatok č. 2 k Darovacej zmluve č. ZA-37813005: ŠPÚ 06.03.2014 07.03.2014
Zmluva č. 1/NP/547/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 04.03.2014 05.03.2014
Darovacia zmluva č. 112-01/2014: František PECKO – Terlano - školské ovocie 26.02.2014 27.02.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 063-02/2014: Nadácia Petit Academy 30.01.2014 31.01.2014
Kúpna zmluva č. 104-04/2014: MASO-ÚDENINY Marcel SVRČEK   21.01.2014  22.01.2014
Rámcová kúpna zmluva č. 104-03/2014: Ján Jánošík  21.01.2014 21.01.2014
Kúpno – predajná zmluva č. 104-02/2014: Nordfood s.r.o. 21.01.2014 22.01.2014
Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 104-01/2014: František PECKO - Terlano  21.01.2014 22.01.2014

 Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2013

 

ZMLUVA

DÁTUM ZVEREJNENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

Rámcová zmluva o dielo č. 140-02/2013: EPOTEX s.r.o.   

 30.12.2013  30.12.2013
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. ZA-37813005: ŠPÚ  19.12.2013 19.12.2013
Darovacia zmluva č. 112-05/2013: František PECKO – Terlano - školské ovocie  17.12.2013 18.12.2013
Darovacia zmluva č. 112-04/2013: František PECKO – Terlano – školské ovocie  17.12.2013 18.12.2013

Darovacia zmluva č. 112-03/2013: František PECKO – Terlano – školské ovocie 

16.12.2013

17.12.2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. ZoZDE/NN-1321335: RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

12.11.2013

 01.04.2014

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 063-02/2013: Nadácia Petit Academy

30.10.2013

31.10.2014

Dohoda č. 2/2013 o rozúčtovaní nákladov za poskytnuté priestory na záujmovú činnosť: CVČ Kysucké Nové Mesto

13.09.2013

14.09.2013

Kúpna zmluva č. 104-02/2013: František PECKO - Terlano

06.09.2013

07.09.2013

Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 122-01/2013: SŠI org.zl.: OU Murgašova KNM - kuchári

06.09.2013

07.09.2013

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č.115-07/2013 Stolnotenisový klub žiakov Clementisova

06.09.2013

 07.09.2013

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č. 115-06/2013: Pavol Dadaj

06.09.2013

07.09.2013 

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č. 115-05/2013: Ľubomír Škulec

06.09.2013

07.09.2013 

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č. 115-04/2013: Mažoretkový súbor ASANKA

06.09.2013

07.09.2013 

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č. 115-03/2013: MŠKS - futbal. prípravka chlapci - PaedDr. Marcel Chládek

06.09.2013

 07.09.2013

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č. 115-02/2013: Soňa Bukovská

06.09.2013

07.09.2013 

Rámcová zmluva o dielo č. 140-01/2013: Marián Ďurana 

04.09.2013

04.09.2013

Zmluva č. 127-01/2013: Ing. Ryszard Kulesza

02.09.2013

02.09.2013

Zmluva o výpožičke nebytových prietorov č. 115-01/2013: Ing. Daniel Golis-Danny - bufet

23.08.2013

01.09.2013 

Darovacia zmluva č. 1156/2013/801: ŠPÚ

08.08.2013

09.08.2013 

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 113/01/2013: Orange 

30.07.2013

27.07.2013 

Darovacia zmluva KYSUCA s.r.o

04.06.2013

05.06.2013 

Zmluva o dodávke elektriny č. 582VP_SSE/2013E: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE

21.03.2013

01.04.2013 

Rámcová kúpna zmluva č. 104-01/2013: BIDVest Slovakia s.r.o.

20.03.2013

21.03.2013

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2702012: Datalan

03.01.2013

 04.01.2013

 

Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2012

 

ZMLUVA

DÁTUM ZVEREJNENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

Zmluva o dielo: PA SYSTEM International, s.r.o.

03.12.2012

03.12.2012

Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 134-06/2012: František PECKO - Terlano

23.11.2012

24.11.2012

Darovacia zmluva č. 110-03/2012: František PECKO – Terlano – školské ovocie

20.11.2012

21.11.2012

Kúpno – predajná zmluva č. 134-05/2012: INMEDIA spol. s.r.o.

19.11.2012

20.11.2012

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-08/2012: Nadácia Petit Academy

15.11.2012

16.11.2012

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 146-02/2012: COOP Jednota Žilina

02.11.2012

01.10.2012

Kúpna zmluva č. 134-04/2012: TempoVit spol. s.r.o.

31.10.2012

01.11.2012

Kúpna zmluva č. 134-03/2012: Emília Bugáňová - MIJAX

31.10.2012

01.11.2012

Kúpna zmluva č. 134-02/2012: KOLIBA Trade, s.r.o.

31.10.2012

01.11.2012

Rámcová zmluva o dielo č. 141-09/2012: Športové podlahy, s.r.o. 15.10.2012 15.10.2012
Rámcová zmluva o dielo č. 141-08/2012: Športové podlahy, s.r.o 15.10.2012 15.10.2012
Rámcová zmluva o dielo č. 141-07/2012: Marián Ďurana 15.10.2012 15.10.2012
Rámcová zmluva o dielo č. 141-06/2012: Štefan Kováčik - KODESO 15.10.2012  15.10.2012 
Rámcová zmluva o dielo č. 141-05/2012: Štefan Kováčik - KODESO 15.10.2012  15.10.2012 
Rámcová zmluva o dielo č. 141-04/2012: Miloslav Dubeň - Stavbyt 15.10.2012 15.10.2012
Rámcová zmluva o dielo č. 141-03/2012: Terrafound-knm spol. s.r.o. 15.10.2012 15.10.2012
Rámcová zmluva o dielo č. 141-02/2012: Terrafound-knm spol. s.r.o. 15.10.2012 15.10.2012

Rámcová zmluva o dielo č. 141-01/2012: Terrafound-knm spol. s.r.o.

15.10.2012

15.10.2012

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-06/2012: Nadácia Petit Academy

03.10.2012

04.10.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-08/2012: Terézia Kubicová

03.10.2012

04.10.2012

Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 127-03/2012: OU Murgašova KNM – stavebný zámočník a murár

01.10.2012

02.10.2012

Kúpna zmluva č. 134-01/2012: František PECKO - Terlano

17.09.2012

18.09.2012

Dohoda č. 2/2012 o rozúčtovaní nákladov za poskytnuté priestory na záujmovú činnosť: CVČ Kysucké Nové Mesto

14.09.2012

15.09.2012

Darovacia zmluva č. B-2011/1017-037813005: ÚIPŠ

10.09.2012

 11.09.2012

Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 127-01/2012: OU Murgašova KNM - kuchári

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-07/2012: Pavol Dadaj

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-06/2012: Ľubomír Škulec

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-05/2012: Soňa Bukovská

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-04/2012: Mažoretkový súbor ASANKA

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-03/2012: MŠKS - futbal. prípravka chlapci - PaedDr. Marcel Chládek

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-02/2012: Stolnotenisový klub žiakov Clementisova

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 124-01/2012: Ing. Daniel Golis-Danny - bufet

03.09.2012

04.09.2012

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_1497: MPC

17.08.2012

 10.03.2012

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb: Slovak Telekom 

08.08.2012

09.08.2012 

Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja: Impromat Slov., spol.s.r.o.

26.04.2012

03.05.2012 

Darovacia zmluva č. 0170/2011: ŠPÚ

09.04.2012

10.04.2012 

Darovacia zmluva č. 0169/2011: ŠPÚ

09.04.2012

10.04.2012 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.094-03/2012: SSZ 

14.03.2012

14.03.2012

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5720037397: Generali Slovensko

09.03.2012

06.03.2012 

Kúpno – predajná zmluva: Nordfood s.r.o.

25.02.2012

26.02.2012

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-02/2012: Nadácia Petit Academy

20.02.2012

21.02.2012

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: Ing. Daniel Golis-Danny - bufet

06.01.2012

07.01.2012

 Zmluvy ZŠ Clementisova za rok 2011

 

ZMLUVA

DÁTUM ZVEREJNENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

Darovacia zmluva č. 105-05/2011: Kia Motors Slovakia s.r.o.

23.11.2011

 23.11.2011

Rámcová zmluva o dielo č. 114-06/2011: STEELMONT SK, s.r.o. – Ľubomír Fuják

18.11.2011

18.11.2011

Rámcová zmluva o dielo č. 114-05/2011: Jaroslav Michalovič - ELEKTRIK

18.11.2011

18.11.2011

Rámcová zmluva o dielo č. 114-04/2011: Jaroslav Michalovič - ELEKTRIK

18.11.2011

18.11.2011

Rámcová zmluva o dielo č. 114-03/2011: Marián Ďurana 

18.11.2011

18.11.2011

Rámcová zmluva o dielo č. 114-02/2011: Jaroslav Michalovič - ELEKTRIK

18.11.2011

18.11.2011

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-06/2011: Nadácia Knihy školám

08.11.2011

09.11.2011

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-05/2011: Nadácia Knihy školám

08.11.2011

09.11.2011

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-04/2011: Nadácia Knihy školám

08.11.2011

09.11.2011

Rámcová zmluva o dielo č. 114-01/2011: STEELMONT SK, s.r.o. – Ľubomír Fuják

27.10.2011

27.10.2011

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve: ŠPÚ 

24.10.2011

25.10.2011

Zmluva č. 1/2011: Jozef Kopták-služby DODO

13.10.2011

13.10.2011 

Poistná zmluva č. 5720037397: Generali Slovensko

05.10.2011

06.10.2011 

Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 094-02/2011: Nadácia Knihy školám

29.09.2011

30.09.2011

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 012012S1O: Vaša energia

19.09.2011

20.09.2011

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0112012S: Vaša energia

19.09.2011

20.09.2011

Dohoda č. 2/2011 o rozúčtovaní nákladov za poskytnuté priestory na záujmovú činnosť: CVČ Kysucké Nové Mesto

16.09.2011

16.09.2011

Kúpna zmluva: KYSUCKÉ PEKÁRNE

05.09.2011

06.09.2011

Kúpna zmluva: Michaela FRUIT

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 061-01/2011: Ing. Daniel Golis-Danny - bufet

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: Mgr. Karol Olexa

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: Pavol Dadaj

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: Ľubomír Škulec

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: Mažoretkový súbor ASANKA

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: MŠKS - futbal. prípravka chlapci - PaedDr. Marcel Chládek

05.09.2011

06.09.2011

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov: Soňa Bukovská

05.09.2011

06.09.2011

Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 066-01/2011: OU Murgašova KNM - kuchári

05.09.2011

06.09.2011

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 94/2011/801: ŠPÚ

09.05.2011

 15.03.2011

Zmluva o výpožičke umelej lezeckej steny: SRRZ-RZ pri ZŠ Clementisova 616,KNM

02.05.2011

 03.05.2011

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe: PaSA sv. Márie Goretti Čadca

15.04.2011

16.04.2011

Rámcová kúpna zmluva č. 303651: NOWACO Slovakia, s.r.o.

07.01.2011

08.01.2011