Titul pred Priezvisko Meno Typ zamestnanca Kariérová pozícia
Mgr.  Ševec Igor Riaditeľ riaditeľ - pedagogický zamestnanec
Mgr.  Trúchla Helena Učiteľ triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Vlčková Eva Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Bukovská Soňa Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Slivková Anna Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Mičáková Ľubica Učiteľ  
Mgr.  Ševčík Ľubomír Učiteľ vedúci predmetovej komisie, triedny učiteľ
Mgr.  Kuleszová Dana Učiteľ Koordinátor k manželstvu a rodičovstvu
Mgr.  Lisko Milan Učiteľ  
Mgr.  Jablonský Jaroslav Učiteľ triedny učiteľ, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Mgr.  Múčková Zuzana Učiteľ triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie
Mgr.  Blašková Alena Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Olexová Miriama Učiteľ triedny učiteľ
Ing.  Petrovová Iveta Učiteľ triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie
Mgr.  Podkonická Silvia Učiteľ výchovný poradca - pedagogický zamestnanec, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Hejtmánková Lýdia Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Richtáriková Jana Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Rentková Melánia Učiteľ  
Mgr.  Maráčková Danka Učiteľ vedúci predmetovej komisie
Ing.  Maruniaková Anna Učiteľ školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Grigová Lenka Učiteľ triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie
Mgr.  Sekerová Martina Učiteľ školský špecialista vo výchove a vzdelávaní
Mgr.  Kašiarová Zuzana Učiteľ školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, triedny učiteľ
Mgr.  Bučková Elena Učiteľ vedúci predmetovej komisie
Mgr.  Kubaliková Monika Učiteľ triedny učiteľ, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Ing.  Franc Jana Učiteľ  
Mgr.  Kavčiaková Oľga Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Ševčíková Daniela Učiteľ triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie
Mgr.  Horvátová Libuše Učiteľ triedny učiteľ
Mgr.  Dolniková Zuzana Učiteľ  
  Toka Roman Učiteľ  
Mgr.  Meliš Michal Učiteľ  
Mgr.  Bandura Daniel Učiteľ  
Ing.  Franc Jana Učiteľ  
Mgr.  Janíková Renáta Učiteľ triedny učiteľ, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
  Mečárová Katarína Vychovávateľ  
Bc. Ďuranová Andrea Vychovávateľ  
Bc. Gajdošíková Adriana Vychovávateľ vedúci predmetovej komisie, vedúci kabinetnej zbierky
Bc. Berešíková Alexandra Vychovávateľ  
Bc. Piňáková Slavomíra Vychovávateľ  
Mgr.  Bandura Daniel Vychovávateľ  
Mgr.  Očková Eliška Zástupca zástupca riaditeľa - pedagogický zamestnanec, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Mlynaričová Katarína Zástupca zástupca riaditeľa - pedagogický zamestnanec