Titul  Priezvisko Meno Kariérová pozícia
Mgr.  Ševec Igor riaditeľ - pedagogický zamestnanec
Mgr.  Mlynaričová Katarína zástupca riaditeľa - pedagogický zamestnanec
Mgr.  Očková Eliška zástupca riaditeľa - pedagogický zamestnanec, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Bandura Daniel triedny učiteľ
Bc. Berešíková Alexandra  
Mgr.  Blašková Alena triedny učiteľ, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Bučková Elena vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Bukovská Soňa triedny učiteľ
  Čuboňová Emília  
Mgr.  Dolniková Zuzana  
Mgr.  Dolniková Zuzana  
Bc. Ďuranová Andrea  
Ing.  Franc Jana  
Bc. Gajdošíková Adriana vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Grigová Lenka triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz
Mgr.  Hejtmánková Lýdia triedny učiteľ
Mgr.  Horvátová Libuše  
Ing.  Chládek Róbert  
Mgr.  Jablonský Jaroslav triedny učiteľ, Koordinátor environmentálnej výchovy, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Janíková Renáta triedny učiteľ, koordinátor školy podporujúcej zdravie, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Kašiarová Zuzana školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Mgr.  Kavčiaková Oľga triedny učiteľ
Mgr.  Kubaliková Monika triedny učiteľ, vedúci kabinetnej zbierky, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Mgr.  Kuleszová Dana triedny učiteľ, Koordinátor k manželstvu a rodičovstvu
Mgr.  Lisko Milan vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Maráčková Danka triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz
Ing.  Maruniaková Anna školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, vedúci kabinetnej zbierky
  Mečárová Katarína  
Mgr.  Mičáková Ľubica uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Mgr.  Múčková Zuzana triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz
Mgr.  Olexová Miriama triedny učiteľ, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Ing.  Petrovová Iveta triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz, vedúci kabinetnej zbierky
Bc. Piňáková Slavomíra  
Mgr.  Podkonická Silvia triedny učiteľ, výchovný poradca - pedagogický zamestnanec, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Rentková Melánia vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Richtáriková Jana vedúci skladu učebníc, triedny učiteľ
Mgr.  Sekerová Martina vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Slivková Anna triedny učiteľ, vedúci školskej knižnice
Mgr.  Svatený Michal  
Mgr.  Ševčík Ľubomír vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz, vedúci kabinetnej zbierky, triedny učiteľ
Mgr.  Ševčíková Daniela triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz, vedúci kabinetnej zbierky
  Štefundová Silvia  
Mgr.  Trúchla Helena triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vo, šo, mz, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Uhrová Blanka triedny učiteľ, vedúci kabinetnej zbierky
Mgr.  Vlčková Eva triedny učiteľ