Titul pred Priezvisko Meno Kariérová pozícia Typ zamestnanca
Mgr. Bandura Daniel   Vychovávateľ
Mgr. Bandura Daniel   Učiteľ
Bc. Berešíková Alexandra   Vychovávateľ
Mgr. Blašková Alena triedny učiteľ Učiteľ
Mgr. Bučková Elena vedúci predmetovej komisie Učiteľ
Mgr. Bukovská Soňa triedny učiteľ Učiteľ
  Červencová Zdenka   Upratovač
  Čičalová Lena   Upratovač
  Čierňavová Jarmila   Iný nepedagogický zamestnanec
  Čučová Silvia   Upratovač
Mgr. Dolniková Zuzana   Učiteľ
Bc. Ďuranová Andrea   Vychovávateľ
  Fašánková Ľubomíra   Upratovač
Ing. Franc Jana   Učiteľ
Ing. Franc Jana   Učiteľ
Bc. Gajdošíková Adriana vedúci predmetovej komisie vedúci kabinetnej zbierky
  Godiška Dušan   Školník
Mgr. Grigová Lenka triedny učiteľ vedúci predmetovej komisie
Mgr. Hejtmánková Lýdia triedny učiteľ Učiteľ
Mgr. Horvátová Libuše triedny učiteľ Učiteľ
  Hromádková Lenka   Ekonóm
Mgr. Jablonský Jaroslav triedny učiteľ školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Mgr. Janíková Renáta triedny učiteľ školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
PaedDr. Jurkovič Roman   Učiteľ
Mgr. Kašiarová Zuzana školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní triedny učiteľ
Mgr. Kavčiaková Oľga triedny učiteľ Učiteľ
  Klimková Katarína   Kuchár
Mgr. Kubaliková Monika triedny učiteľ školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
Mgr. Kuleszová Dana Koordinátor k manželstvu a rodičovstvu Učiteľ
  Labantová Elena   Kuchár
Mgr. Lisko Milan   Učiteľ
  Lisková Lenka   Upratovač
  Lisková Lenka   Upratovač
  Lisková Lenka   Kuchár
Mgr. Maráčková Danka vedúci predmetovej komisie Učiteľ
  Maráčková Lenka   Kuchár
Ing. Maruniaková Anna školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní vedúci kabinetnej zbierky
  Mečárová Katarína   Vychovávateľ
Mgr. Meliš Michal   Učiteľ
Mgr. Mičáková Ľubica   Učiteľ
Mgr. Múčková Zuzana triedny učiteľ vedúci predmetovej komisie
Mgr. Očková Eliška zástupca riaditeľa - pedagogický zamestnanec vedúci kabinetnej zbierky
Mgr. Olexová Miriama triedny učiteľ Učiteľ
  Pavlusíková Veronika   Kuchár
Ing. Petrovová Iveta triedny učiteľ vedúci predmetovej komisie
Bc. Piňáková Slavomíra   Vychovávateľ
  Plevková Jaroslava   Kuchár
Mgr. Podkonická Silvia výchovný poradca - pedagogický zamestnanec vedúci kabinetnej zbierky
Mgr. Rentková Melánia   Učiteľ
Mgr. Richtáriková Jana triedny učiteľ Učiteľ
Mgr. Ságová Mária   Ekonóm
Mgr. Sekerová Martina školský špecialista vo výchove a vzdelávaní Učiteľ
Mgr. Slivková Anna triedny učiteľ Učiteľ
Mgr. Ševčík Ľubomír vedúci predmetovej komisie triedny učiteľ
Mgr. Ševčíková Daniela triedny učiteľ vedúci predmetovej komisie
Mgr. Ševec Igor riaditeľ - pedagogický zamestnanec Riaditeľ
  Škoríková Jana   Upratovač
  Šlepecký Ondrej   Iný nepedagogický zamestnanec
  Toka Roman   Učiteľ
Mgr. Trúchla Helena triedny učiteľ vedúci predmetovej komisie
  Vasilová Mária   Kuchár
Mgr. Vlčková Eva triedny učiteľ Učiteľ