I.A 

Žiaci

rozvrh:

I.B

Žiaci

rozvrh:

I.C

Žiaci

rozvrh:

II.A

Žiaci

rozvrh:

II.B

Žiaci

rozvrh:

 II.C

Žiaci

rozvrh:

III.A

Žiaci

rozvrh:

III.B

Žiaci

rozvrh:

 
IV.A

Žiaci

rozvrh:

IV.B

Žiaci

rozvrh:

V.A

Žiaci

rozvrh:

V.B

Žiaci

rozvrh:

V.C

Žiaci

rozvrh:

VI.A

Žiaci

rozvrh:

VI.B

Žiaci

rozvrh:

 

VII.A

Žiaci

rozvrh:

VII.B

Žiaci

rozvrh:

 

VIII.A

Žiaci

rozvrh:

VIII.B

Žiaci

rozvrh:

VIII.C

Žiaci

rozvrh:

IX.A

Žiaci

rozvrh:

IX.B

Žiaci

rozvrh:

IX.C

Žiaci

rozvrh:

Odborné učebne

Jaz.  lab (č. 7)

Jaz. uč (č. 37)

Jaz. uč (č. 13)

Uč. Dej. (č. 14)

Uč. Chem. (č. 55)

Kuchynka (č. 22)

Uč. SJ (č. 19)

Uč. PC (č. 1)

Uč. PC (č. 5)

Uč. PC (č. 8)

Uč. HUV (č. 63)

Uč. (č.24)

Učitelia

 Ing. J. Franc

Mgr. Ľ. Ševčík 
 Mgr. A. Blašková Mgr. Lýdia Hejtmánková
 Mgr. Anna Slivková Mgr. M. Olexová
 Mgr. Blanka Uhrová Mgr. M. Vlčková
 Mgr. D. Maráčková Mgr. Melánia Rentková
 Mgr. D. Ševčíková Mgr. Monika Kubalíková
 Mgr. Eva Vlčková Mgr. Oľga Kavčiaková
 Mgr. Helena Trúchla Mgr. Pavol Prievozník 
 Mgr. Jana Richtáriková Mgr. Renáta Janíková
 Mgr. Jaroslav Jablonský Mgr. Silvia Podkonická
 Mgr. Jaroslav Jablonský Mgr. Soňa Bukovská
 Mgr. K. Mlynaričová Mgr. Gabriela Janeková
 Mgr. L. Grigová Mgr. Zuzana Múčková