V tejto galérii predstavujeme žiakov, ktorí svojimi školskými výsledkami prezentujú dobré meno našej školy. Mnohí z nich sú vynikajúcimi žiakmi, ďalší svojimi vedomosťami a schopnosťami úspešne reprezentovali školu na rôznych vedomostných, umeleckých i športových súťažiach a väčšina z nich je príkladom pre ostatných svojím správaním.

 

   

  1Aas.jpg  1Bb.jpg 1C.jpg  
2A1.jpg 2B1.jpg 2B2.jpg 2A2.jpg 2C1.jpg
2C2.jpg 3A1.jpg 3A3.jpg 3A2.jpg 3B1.jpg
3B2.jpg 4A1.jpg 4A3.jpg 4A2.jpg 4B1.jpg
4B3.jpg 4B2.jpg 5A1.jpg 5A3.jpg 5A4.jpg
5A2.jpg 5B.jpg 5C2.jpg 5C1.jpg 6A1.jpg
6A3.jpg 6A2.jpg 6A4.jpg 6B.jpg 7A1.jpg
7A3.jpg 7A2.jpg 7B.jpg 7C.jpg
8A2.jpg 8A3.jpg 8A4.jpg 8A5.jpg 8B1.jpg
8B2.jpg 8C.jpg 9A1.jpg 9A2.jpg 9A3.jpg
9A4.jpg 9A5.jpg 9B1.jpg 9B2.jpg 9C1.jpg
 

9C2.jpg

  9C3.jpg