piatok, 26 február 2021 10:55

Aj v tomto školskom roku sa napriek pandémií uskutočnila dejepisná olympiáda žiakov 6. až 9. ročníka. Účasť v okresnom kole je podľa pravidiel obmedzená na 2 žiakov z každej školy...

štvrtok, 25 február 2021 07:37

Vedenie Základnej školy , Clementisova, KNM ďakuje MUDr. Jánovi Martiškovi za dar (notebook), ktorý  daroval trom súrodencom, ktorí navštevujú našu školu. Deti notebook...

utorok, 23 február 2021 19:04

Pytagoriáda - školské kolo Súťaž prebiehala v dňoch 9. – 10. decembra 2020 pre 3. – 8. ročník. Úspešní žiaci /37/  postúpili do okresného kola. Zúčastnilo sa 98 žiakov.  Pre...

štvrtok, 18 február 2021 12:31

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 22. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať...

pondelok, 08 február 2021 10:46

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 8. – 12. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať...

piatok, 05 február 2021 15:14

  Rozvrh - Trieda...

streda, 03 február 2021 10:42

Počas novembra 2020 sa na našej škole konalo online školské kolo olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili nasledujúci žiaci: kategória 1A - Matej Kuchár, Dávid Sebastián...

pondelok, 01 február 2021 16:21

pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov ročníkov 1- 4, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti Minister školstva, vedy,...

sobota, 23 január 2021 10:11

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie na 1. a 2. stupni pokračuje  naďalej dištančnou formou od 25. – 29....

dejepis

Aj v tomto školskom roku sa napriek pandémií uskutočnila dejepisná olympiáda žiakov 6. až 9. ročníka. Účasť v okresnom kole je podľa pravidiel obmedzená na 2 žiakov z každej školy a z každého ročníka. „Clementisku“  tento  rok reprezentovali žiaci z 9.A v kategórií C-: Kristína Nováková a Tomáš Birkus. Súťaž  v okresnom kole DEJ olympiády prebehla dňa 11.2. 2021 inak, než sme boli dosiaľ zvyknutí.  Účastníci pracovali z domu online, na vypracovanie testu  mali obmedzený časový limit. Okrem bodov za správne odpovede v teste sa v prípade rovnosti bodov bral do úvahy v celkovom poradí  aj   čas odovzdania vypracovaných úloh v rámci časového limitu.

Časový limit na vypracovanie zadaní bol kratší ako obvykle- pri prezenčnej forme súťaže v uplynulých rokoch.

Aj napriek zložitejším podmienkam prípravy na súťaž a jej priebehu, naši žiaci opäť nesklamali. S veľkým bodovým predstihom / až 10 bodov/ obsadili prvé a druhé miesto.

Obaja naši  účastníci získali 84 bodov z maximálneho počtu  90.

O poradí víťazov v kategórií C / 9. ročník/  rozhodol čas odovzdania vypracovaní v rámci limitu:

Tomáš Birkus           1. miesto

Kristína Nováková  2. miesto.

Obaja naši žiaci postupujú do krajského kola súťaže, ktoré bude dňa 22.3. 2021.

Ďakujeme Kristínke aj Tomášovi  za dosiahnutý úspech a držíme palce v krajskom kole.

Iveta Petrovová

Vedenie Základnej školy , Clementisova, KNM ďakuje MUDr. Jánovi Martiškovi za dar (notebook), ktorý  daroval trom súrodencom, ktorí navštevujú našu školu. Deti notebook budú využívať hlavne pri dištančnom vzdelávaní. Pán Martiška notebook zakúpil z peňazí, ktoré mu boli vyplatené za testovanie občanov na Covid -19. Ešte raz... VEĽKÁ VĎAKA.

11

Pytagoriáda - školské kolo

Súťaž prebiehala v dňoch 9. – 10. decembra 2020 pre 3. – 8. ročník. Úspešní žiaci /37/  postúpili do okresného kola. Zúčastnilo sa 98 žiakov.  Pre žiakov  5. – 8. ročníka  bola súťaž uskutočnená online.

Výsledky Pytagoriáda ZŠ Clementisova KNM

Úspešní riešitelia

3. ročník :

1.         Čuboňová Andrea       3.A       24 b.

2. – 3.  Kosyková Michaela    3.A       19 b.

2. - 3.   Bačík Timotej              3.A       19 b.

4.         Jankovičová Adela      3.A       18 b.

4. ročník :

1.         Ondrej Ševčík              4.C       24 b.

2.         Vladislav Odrašek       4.A       22 b.

3.         Adam Karcol               4.A       20 b.

4.         Juraj Galdia                 4.A       18 b.

5.         Lukáš Švík                   4.A       17 b.

6. – 7.  Filip Ďurana                4.A       15 b.

6. – 7.  Alica Kyselicová          4.A       15 b.   

zima

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 22. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

 • Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať kombinovane: prezenčnou aj dištančnou formou v závislosti od percentuálnej účasti žiakov na vyučovaní. Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.
 • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod.
 • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 17:00 hod.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

 • Škola zverejní 19. 2. 2021 (v piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch
  1. – 4. a dištančného vzdelávania na ročníkoch 5. – 9.
 • Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom EduPage a on-line vyučovania (cez aplikáciu MEET).
 • Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si budú chodiť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v pondelok
  dňa 22. 2. 2021 o 10:00 hod.
 • Žiaci, ktorí majú predĺžené hodnotenie a klasifikáciu za 1. polrok šk. roka 2020/2021 do 31. marca 2021 alebo boli za 1. polrok klasifikovaní známkou nedostatočný, sa budú zúčastňovať prezenčného vzdelávania. Triedni učitelia

zima

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 8. – 12. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

- Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať kombinovane: prezenčnou aj dištančnou formou v závislosti od percentuálnej účasti žiakov na vyučovaní. Rozvrh na prezenčné a dištančné vyučovanie bude zverejnený na stránke školy do 7. 2. 2021.
- Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.
- Školský klub detí bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka  od 6:00 do 15:00 hod. a školská jedáleň bude v prevádzke
  v štandardnom režime.
- Vyučovanie na ročníkoch 5. - 9. bude prebiehať dištančnou formou.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

• Škola 8. 2. 2021 (pondelok) zverejní aj na EduPage upravený rozvrh hodín pre triedy na ročníkoch 1. – 4.
• Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom EduPage a on-line vyučovania (cez aplikáciu MEET).
• Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si môžu prísť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v pondelok dňa 8. 2. 2021 o 10:00 hod.
• V prípade nejasností je potrebné kontaktovať triednych učiteľov.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:
Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (TU otvoriť). Nakoľko čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bolo neskoro aktualizované uznesením Vlády SR, má zákonný zástupca žiaka povinnosť predložiť ho najneskôr do utorka (9. 2. 2021) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu. Zákonný zástupca žiaka môže predložiť toto čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu potvrdenia o vykonaní testu nasledovne:
a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohy budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;
b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 

Rozvrh - Trieda 1.A

1.

2.

3.

4.

Pondelok

TSV

MAT

SJL

SJL

Utorok

SJL

SJL

MAT

VYV

Streda

NBV

SJL

SJL

MAT

Štvrtok

SJL

SJL

MAT

ANJ

Piatok

TSV

MAT

SJL

PVO

 

 Rozvrh - Trieda 1.B

1.

2.

3.

4.

Pondelok

SJL

SJL

PVO

HUV

Utorok

SJL

MAT

TSV

TSV

Streda

VYV

SJL

SJL

MAT

Štvrtok

SJL

SJL

MAT

ANJ

Piatok

SJL

MAT

SJL

TSV

 

Rozvrh - Trieda 2.A

1.

2.

3.

4.

Pondelok

SJL

MAT

SJL

PVO

Utorok

SJL

MAT

ANJ

SJL

Streda

SJL

MAT

VYV

VYV

Štvrtok

SJL

MAT

SJL

TSV

Piatok

SJL

MAT

SJL

PVO