štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

jar

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od pondelka) bude obnovené prezenčné vyučovanie na ročníkoch 1. – 4.

Organizácia vyučovania

 • Škola zverejní 9. 4. 2021 (piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch 1. – 4.
 • Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude pokračovať dištančnou formou.
 • Naďalej bude prerušené i prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1. Žiaci si budú chodiť po úlohy v tlačenej podobe každý pondelok o 10:00 hod. do školy.

Školský klub detí

 • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 16:00 hod.

Školská jedáleň

 • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod. Všetci žiaci 1. stupňa budú automaticky prihlásení na obedy. Rodičia tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, sú povinní individuálne odhlásiť svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr do 12. 4. 2021 (pondelok) do 07:30 hod.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:

 • Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (TU otvoriť) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu nie staršieho ako 7 dní nasledovnými spôsobmi:

a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohami budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;

b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 Školská dochádzka:

 • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR iba v týchto prípadoch:

a) Ak deťom bola nariadená karanténa/izolácia.

b) Ak ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno.

c) Ak ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

           Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.                                                  

vedenie školy

maxresdefault

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Súťaž prebieha na platforme Kahoot naživo a online prostredníctvom www.youtube.com. Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia (SBA) v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (NDS). Aj v tomto roku sa súťaž prispôsobila  aktuálnym podmienkam. Proti sebe zápolili registrovaní jednotlivci a nie tímy ako to bolo v minulosti. Zaregistrovaných z našej školy bolo 8 žiakov, samotnej súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Najúspešnejším ôsmakom bol Lukáš Blaško z 8.A a najúspešnejšou deviatačkou Lucia Ševčíková z 9.B. V konkurencii takmer 1000 súťažiacich z celého Slovenska obstáli veľmi pekne. Srdečne gratulujeme a veríme, že na budúci ročník pripravíme tímy, ktoré sa úspešne zúčastnia tejto zaujímavej medzinárodnej súťaže. Organizáciu na našej škole zabezpečila Ing. Anna Maruniaková.

jar

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ Mesto KNM v spolupráci s RÚVZ rozhodol o tom, že po veľkonočných prázdninách od 7. apríla 2021 (od stredy)  do odvolania bude naďalej pokračovať  dištančné vyučovanie na 1. stupni a 2. stupni podľa doterajšieho rozvrhu zverejného na stránke EduPage.

vedenie školy

velka2

Obrazok zapis prvakov1

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa
1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.
 

Miesto zápisu: Základná škola, Clementisova 616/1, KNM – v učebni č. 1 na prízemí v hlavnej budove.

Organizácia zápisu:

Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa do ZŠ nasledovnými spôsobmi:

a) osobne na ZŠ Clementisova

 • Zákonný zástupca je povinný priniesť so sebou: rodný list dieťaťa, poisteneckú kartičku dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, resp. o striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov).
 • Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a musí mať respirátor a vlastné pero.
 • Možnosť objednať sadu zošitov k šlabikáru (4,50 €) a školské pomôcky (4,87 €).

b) poslať Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy elektronicky na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..   Žiadosť si môžete stiahnuť TU.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ základnej školy do 15. júna 2021.

 

Čo naša škola ponúka, si môžete prečítať tu.

 Ponuka školy:

 • anglický jazyk už do prvého ročníka
 • v 1. roč. trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy
 • škola v spolupráci so športovými klubmi je zameraná na šach, stolný tenis a  futbal
 • školský klub detí otvorený už od 6:00 (služba pre rodičov, ktorí chodia skoro ráno do zamestnania a nemajú kde nechať dieťa)
 • zaradenie vyučovacieho predmetu "Zdravý životný štýl" v 6. ročníku
 • školský špeciálny pedagóg pre deti so špeciálno-pedagogickými   potrebami a 4 asistenti učiteľa
 • pre žiakov s alergiami (po odporúčaní lekárom) možnosť   používať BIOLAMPY-ZEPTER v špeciálne upravenej miestnosti
 • lyžiarsko-snowboardový kurz, plavecký kurz  s  profesionálnymi inštruktormi, turisticko-vodácky kurz
 • britský týždeň s anglickým lektorom
 • jazyková exkurzia - Viedeň
 • poznávacie výlety a exkurzie - Slovensko,  Poľsko (Osvienčim)
 • zapisovanie známok, domácich úloh a termínov previerok do elektronickej žiackej knižky 
 • možnosť výberu záujmových útvarov (bohatá ponuka krúžkov)
 • škola v prírode
 • školská záhrada
 • stravovanie v školskej jedálni (výber z 2 jedál)
 • školský dramatický súbor SIMSALABIM
 • možnosť pravidelného doučovania žiakov z jednotlivých predmetov počas týždňa
 • mimoškolské aktivity – krúžky prostredníctvom CVČ
 • Materiálno-technické vybavenie školy: Odborné učebne: 2 jazykové laboratóriá, 3 počítačové miestnosti, kino-učebňa, chemická, fyzikálna, dejepisno-geografická, hudobná učebňa, funkčné dielne, školská kuchynka, školská knižnica, 3 telocvične (jedna telocvičňa s lezeckou stenou), posilňovňa, sauna, školské ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko, bežecká dráha

Projekty:

 Akcie školy:

 • charitatívna akcia Vianočné trhy
 • Zdravá škola
 • Katarínsky ples
 • Deň sv. Mikuláša
 • Rozprávková  škola
 • „Valentínska pošta“
 • Deň vody
 • Deň narcisov
 • MDD
 • usporiadanie akcií pre materské školy   (Rozprávková škola)
 • divadelné predstavenie pre dôchodcov, MŠ a širokú  verejnosť
 • vydávanie školského časopisu Clementík
 • Deň Zeme 
 • Zber papiera
 • Šarkaniáda v ŠKD

 

Erb KNM

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných školách  bude organizovať v termíne: štvrtok 1. apríla 2021 a utorok 6. apríla 2021 od 13.00 hod. -  do 17.30 hod. bez osobnej prítomnosti detí. V prípade nutnosti je možnosť zápisu aj v inom termíne, najneskôr však do 30. apríla 2021 po dohode s riaditeľom konkrétnej základnej školy.

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) zákona č.245/2008 Z.z..
Rodičom – zákonným zástupcom detí odporúčame overiť si aktuálne informácie pred konaním zápisu na webovej stránke konkrétnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.

Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 musí rodič vyplniť prihlášku, ktorú nájde na web stránke danej základnej školy. Rodič môže prihlášku  zaslať aj e-mailom, prípadne prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynu riaditeľa školy. Osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  (negatívny test nie starší ako 7 dní, respirátor, vlastné pero). Zákonní zástupcovia si na zápis prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa. Súčasťou zápisu bude možnosť objednania pomôcok do 1.ročníka.

Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku.

Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky bude v kompetencii riaditeľa materskej školy.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ, pričom prednostne sú prijímané deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej základnej školy

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme . V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musí ho rodič zapísať aj do základnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ základnej školy do 15. júna 2021.

 Ďalšie dôležité informácie súvisiace so zápisom detí do základných škôl:

 • Dodatok č.1 k VZN  mesta Kysucké Nové Mesto  č. 4 / 2019 o školských obvodoch 
 • VZN mesta Kysucké Nové Mesto  č. 15 / 2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto. 

Prílohy na stiahnutie:

a)VZN_152019_o_určení_miesta_a_času_zápisu.pdf

b) Dodatok_č.1_k_VZN_42019_o_šk.obvodoch.pdf