utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

streda, 16 september 2020 17:52

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020.  (volia  sa  4 zástupcovia za rodičov) 1.  Bačík Jozef, Ing. Vážení rodičia, kandidujem...

pondelok, 14 september 2020 11:25

Pondelok až piatok: 6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce 7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy  povinné nosenie rúšok...

štvrtok, 10 september 2020 11:29

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý...

pondelok, 07 september 2020 15:02

Milí rodičia!  dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len...

covid222

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova  KNM s platnosťou od 13.10.2020 upravuje prevádzka nasledovne:

-  ŠKD funguje len pre žiakov 1.-3. Ročníka

-  ranný klub sa realizuje v nezmenenom režime

-  poobede bude skrátená prevádzka v ŠKD do 16:15 hod.

Do odvolania je pozastavená  činnosť krúžkov organizovaných prostredníctvom CVČ.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy

languages

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej Európe. Nebolo tomu inak ani tento rok. Hoci sme po minulé roky realizovali exkurzie do Bratislavy či Trnavy, kde mohli žiaci absolvovať Uličku jazykov, zasúťažiť si, pozrieť si kultúrny program, tento rok bol „vďaka“ pandémii iný. Keďže 26.september padol na sobotu, sme si Európsky deň jazykov pripomenuli v piatok a v pondelok v škole na hodinách cudzieho jazyka. Vyučujúce pre žiakov pripravili kvíz zameraný na znalostí z oblasti cudzích jazykov, národných jedál, krajín a ich hlavných miest...Okrem toho sme na hodinách spievali, tvorili komix, riešili hádanky a hlavolamy, pozerali prezentácie aj fotky či pohľadnice  najznámejších veľkomiest a ich pamätihodností.

Z každej skupiny boli najlepší riešitelia kvízu odmenení drobnými cenami.

D.Š.

 

 

zapisnica

vote 4746510 1280

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020. 

(volia  sa  4 zástupcovia za rodičov)

1.  Bačík Jozef, Ing.

1

Vážení rodičia,

kandidujem preto, lebo mi záleží na rozvoji školy, kde mám dvoch synov tretiaka a druháka, a do ktorej o rok začne chodiť aj tretí syn. Celý život som prežil na tomto sídlisku a sám som na túto školu chodil, reprezentoval ju na okresnom kole Partizánskeho samopalu, vyhral okresné kolo matematickej pytagoriády v Čadci, bol som v pionierskej rade. Dnes takmer denne využívame areál ihriska a rád by som pomohol premeniť ho na oázu športu a zelene, kam by deti aj rodičia chodievali ešte radšej a vo väčšom počte – a to je moja najväčšia motivácia na kandidatúru. Popri hokejbalovom ihrisku, na ktorom som pomáhal osádzať basketbalové koše, by som rád pomohol revitalizovať druhé ihrisko pri školskej jedálni s gumovým povrchom, ktorý je šetrnejší pre detské kĺby, čo by sme využili aj s minibasketbalovým krúžkom, ktorý práve otváram. Podobne by bolo výborné rekonštruovať aj atletickú dráhu za využitia verejných zdrojov a v prípade potreby aj kontaktom na individuálnych sponzorov. Samozrejme v rámci možností podieľať sa aj na pomoci školy v iných oblastiach s dôrazom na bezpečnosť a životné prostredie.

Ďakujem za Vašu podporu.

2. Cesnek Michal

2

Vážení rodičia,

kandidujem preto,nakoľko som bývalý aktívny športovec a aj v súčastnosti mám veľmi pozitívny vzťah k všetkým druhom športových aktivít, Chcel by som byť nápomocný pre školu v tejto oblasti. Samozrejme aj v ostatných oblastiach viem aktívne prispieť k rozvoju školy tak, aby my rodičia sme boli spokojní.

Ďakujem za Vašu podporu

3.  Cvopa Pavol

Vážení rodičia,

záleží  mi na rozvoji školy. K problémom školy nie som ľahostajný. Snažím sa aktívne hľadať vhodné riešenia na ich odstránenie. Ďakujem za Vašu podporu.

4. Kuchár Stanislav, Ing.

4

Vážení rodičia,


kandidujem do Rady školy, aby som pomohol pri rozvoji školy hlavne v oblasti informatiácie, športu a voľno- časových aktivít.


Doterajšia pomoc škole:
- vedenie krúžku džuda na škole,
- ukážky džuda pre žiakov v školskom klube detí na začiatku školského roka,
- Mikulášska súťaž v judo zápasoch v ne-waze (na zemi) pre žiakov zo školského klubu.

Ďakujem za Vašu podporu.

5. Macejková Andrea, Mgr.

 5

Vážení rodičia,
 
v tomto období, ktoré nie je ľahké pre každého, chcem Vás  osloviť svojou kandidatúrou. Od obdobia, v ktorom moje dieťa nastúpilo do tejto školy, som si všímala, akým spôsobom by som mohla prispieť pre chod školy. Moje aktivity nie sú na  stránke školy. Ak zistím problém, ktorý je  v mojich možnostiach začať riešiť , neváham a zapájam  kompetentných . Vo svojich aktivitách chcem pokračovať ďalej a prispieť pre pokojnú atmosféru v škole, ktorú určite ako rodičia ocenite.
 
Ďakujem za Vašu podporu.

6. Rentka Andrej , Ing. Ph.D

Vážení rodičia,

kandidujem preto, lebo Clementiska  je moja srdcová záležitosť. Na škole  učila moja mama (Anna Rentková), na školu som chodil  ja a teraz aj moje deti. Takže školu dobre poznám a vždy sa jej snažím pomôcť, pokiaľ je to v mojich možnostiach. Tak isto pokiaľ májú pripomienky alebo návrhy ostatní rodičia na zlepšenie chodu školy, tieto predostieram vedeniu školy a kompetentným. Prajem si, aby v škole boli spokojné deti, učitelia aj rodičia. Vo svojom povolaní sa zaoberám službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Tieto služby vykonávam ako autorizovaný bezpečnostný technik a som nápomocný pri akýchkoľvek otázkach BOZP a PO.

Ďakujem za Vašu podporu.