IMG 20191218 123049

Centrum voľného času KNM  organizovalo 18. decembra 2019 už 17. ročník turnaja vo vybíjanej dievčat o Pohár riaditeľky CVČ. Na turnaji sa predstavilo viac ako 100 mladých športovkýň.  Súťaže sa zúčastnilo 9 základných škôl. Družstvá boli rozdelené do troch skupín. Víťazné družstvá zo skupín postúpili do trojčlennej finálovej skupiny.  Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo družstvo ZŠ Clementisova KNM s výbornou bilanciou: 4 víťazstvá – ako jediné družstvo na turnaji neprehralo. V základnej skupine naša škola zvíťazila nad družstvami: ZŠ Dolinský potok KNM a ZŠ Horný Vadičov. Vo finálovej skupine zvíťazili nad ZŠ Nábrežnou KNM a ZŠ Povina. Našu školu reprezentovali: Sarah Lipková, Silvia Šamajová, Nela Gašincová, Lucia Ševčíková, Kristína Krasňanová, Alexandra Baričáková, Aneta Hartelová, Klaudia Chúpeková, Ivana Veselá, Simona Masaryková, Marta Šamajová a Janka Chúpeková.  

Poradie škôl vo finálovej skupine:

  1. miesto: ZŠ Clementisova KNM 4 body
  2. miesto: ZŠ Nábrežná KNM 2 body
  3. miesto ZŠ Povina 0 bodov

K úspechu dievčatám blahoželáme.

10. a 11. decembra 2019 sa 96 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola 41. ročníka matematickej Pytagoriády. Opäť sa riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili matematické schopnosti žiakov od 3. po 8. ročník. Úspešní riešitelia, a nie je ich málo, postupujú do okresného kola, za čo im gratulujeme! Palec hore všetkým, ktorí našli odvahu popasovať sa s úlohami 😊

cl dec

IMG 20191213 121144

Nádherný čas VIANOC sa neodmysliteľne spája s vianočnými piesňami a koledami.  Dňa 13. 12. 2019 sa konala tohtoročná spevácka súťaž mladých talentov – VIANOČNÝ ZVONČEK. Tradične každý rok toto podujatie organizuje CVČ v spolupráci so ZUŠ v Kysuckom Novom Meste pod záštitou nášho mesta.V tajomnej atmosfére adventu sa koncertnou sálou ozývali krásne vianočné piesne a koledy. Atmosféru spríjemňovala pekná vianočná výzdoba, radosť a dobrá nálada súťažiacich i divákov.

Spevácke výkony účinkujúcich boli veľmi vyrovnané. Porota dlho zvažovala a vyberala tie najlepšie spevácke prejavy. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní. Porota napokon rozhodla takto:

V mladšej kategórii 1.- 4. ročníka boli udelené 2 druhé miesta.

  1. miesto : Aneta Klobučníková 3.B
  2. miesto : Ellie Franc 1.A
  3. miesto : Vanda Mitríková 2. A

V staršej kategórii 5.- 9. ročníka sme získali 2 prvé miesta.

1.miesto : Anna Hrubá 8. A

1.miesto : trio Veronika Ozaniaková 4. B, Barbora Hrubá 5.A a Lucia Kubaščíková 5.A

Cenu poroty získalo duo našich chlapcov zo 7. A Samuel Murín a Matej Šramko.

Víťazi si prevzali diplomy a vecné odmeny. Srdečne im všetkým blahoželáme.

Mgr. Eva Vlčková