IMG 20191108 073702

Tak ako každý rok, aj teraz na jeseň, sme sa dňa 8. 11. 2019 zúčastnili súťaže Gvoboj v Žiline. Súťaž organizuje Gymnázium Veľká Okružná a u našich žiakov je veľmi obľúbená, pretože pracujú v skupine na veľmi zaujímavých úlohách. O prvenstvo bojovalo 35 súťažných štvoríc. Naša úžasná štvorka bola v tomto zložení:

Lukáš Blaško  7. A,

Lucia Ševčíková 8. B,

Stanislav Slivoň  9. A, 

Jakub Sirovatka 9. A

a získala krásne 5. miesto so 42 bodmi.  Lepšie sa umiestnili už len gymnázia. K úspechu blahoželáme a už teraz sa tešíme na jarné kolo.

Mgr. K. Mlynaričová

gvobor


IMG 20191112 120603

Dňa 12.11. 2019 sa konalo 1. kolo florbalu SK LIGY v MsŠ hale v KNM. Odohrali sa tri dievčenské zápasy a 6 chlapčenských zápasov. Chlapci po ťažkých veľmi vyrovnaných zápasoch skončili na 3. mieste. Dievčatám sa podarilo zvíťaziť. Gratulujeme a naďalej vám držíme palce!

D. Maráčková

Pracovníčky Štátneho archívu a Sobášneho paláca v Bytči aj tento rok privítali piatakov z Clementisovej na pôde Bytčianskeho zámku.  Cieľom exkurzie bolo oboznámiť deti zaujímavou formou s históriou Žilinského regiónu a s niektorými prírodnými zaujímavosťami Považia. Piataci videli a počuli to, čo sa z učebníc dejepisu a biológie o našom blízkom okolí nedozvedia. V prvej časti exkurzie sa deti dozvedeli o histórií zámku v Bytči a jeho obyvateľoch, ako aj podrobnosti o Sobášnom paláci. Ocitli sa v archíve, na vlastné oči videli listiny a knihy staré viac ako 400 rokov. Nechýbala ani návšteva obchodíka so suvenírmi a nákup dôležitých zbytočností. Bez toho by sa žiadny výlet ani exkurzia nezaobišli. V druhej časti  programu sme sa vybrali do Manínskej tiesňavy- prírodnej rezervácie na Považí. Úzky priesmyk medzi kopcami Veľký a Malý Manín bral dych nielen piatakom, ale potrápil aj pána vodiča nášho autobusu. Nakoniec sme tiesňavu úspešne prekonali, prešli sa po mieste, kde bola pred mnohými desaťročiami umelo rozšírená  kvôli cestnej doprave.  Na spiatočnej ceste domov sa nám na lúke neďaleko Bytče –ako neplánovaný bonus programu-predviedla črieda jeleníc a diviakov. O tom, že piatakov exkurzia zaujala, svedčí aj množstvo fotografií v ich mobilných telefónoch a zápisky informácií, ktoré sa deti dozvedeli.  Z tohto materiálu si môžu na hodiny dejepisu a biológie pripraviť zaujímavé prezentácie.

Iveta Petrovová