piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

pexels pixabay 4158 Stredné

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s náročnejšou prácou ako editovanie videa, práce s grafickými editormi. Veľkou výhodou najmä pre viacčlenné domácnosti je cena a dostupnosť, kde tablet s prikúpenou klávesnicou môžeme mať už za približne od 150 - 200 Eur.

pexels julia m cameron 4145032 Stredné

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google Meet, Email sú dostupné aj na Os Android. Ich funkčné prvky sú ale mierne zjednodušené a ovládanie iné ako sme zvyknutí z PC. Na našej škole sme zvolili pre dištančné vzdelávanie kombináciu Edupage, Google Meet pre konferencie, Aplikácie Google  ako G-mail, Kalendár pre kontrolu naplánovaných videokonferencií. 

 Untitled

11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy:  Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze”

Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ Clementisova zapojili do  projektu, ktorý organizovala  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s Národným pedagogickým  múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Cieľom  česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s partnerskou školou z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek mohli školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v iných školách.

Témou  jedenásteho ročníka boli „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze“.

korona

Vážená rodičia, 

dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

 - "Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovedzsnosť“ - na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. 

Prílohy:

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka stačí predložiť 4.11.2020 pokiaľ ho nestihne rodič stiahnuť, vytlačiť a vypísať. Zákonný zástupca žiaka môže 3.11.2020 predložiť ešte staré vyhlásenie. Škola vytlačí nové vyhlásenia dňa 3.11.2020 a dá žiakom (rodičia vypíšu tlačivo doma a pošlú po dieťati  dňa 4.11.2020), ktorí nestihli predložiť nové vyhlásenia. Rodičia nebudú môcť vypísať nové vyhlásenie v škole, z dôvodu zákazu vsupu osôb do budovy školy.

Vedenie školy

 č

    V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase.

Priebežné poradie najlepších žiakov ZŠ Clementisova KNM, ktorí zložili tri kocky v čase pod 10 minút:

1. Daniel Ďurana /8.A/ - tri kocky zložil za  1:34

2. Michal Cibulka /8.A/ - tri kocky zložil za  2:18

3. Matej Šramko /8.A/ - tri kocky zložil za  2:45

4. Matej Kuchár /7.A/ - tri kocky zložil za  2:49

5. Damián Ďurana /7.C/ - tri kocky zložil za  3:12

6. Kristína Síkeľová /7.C/ - tri kocky zložila za  3:14

7. Timon Blaškovan /8.A/ - tri kocky zložil za  3:29

8. Lucia Ševčíková /9.B/ - tri kocky zložila za  4:40

9. Ema Varošová /7.B/ - tri kocky zložila za  5:48

10. Ľubomíra Olexová /7.B/ - tri kocky zložila za  8:55

  • pexels julia m cameron 4145153 Stredné

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

- na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne podľa platného

  rozvrhu,

  Stále platia hygienicko-epidemiologické opatrenia z Manuálu MŠ SR

  z 11.10.2020.

- Školský klub  detí a školská jedáleň bude pre žiakov 1.-4.ročníka fungovať

  v nezmenenom režime,

- ročníky 5.-9. sa budú vzdelávať dištančnou formou od 26.októbra do

  27.novembra 2020.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

- škola 26.10.2020 (pondelok) zverejní na edupage upravený rozvrh hodín pre

  každú triedu,

- vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom edupage a on-line vyučovania

  (cez aplikáciu MEET).

Pri plánovaní on-line vyučovania škola bude zohľadňovať materiálno-technické vybavenie v rodinách, počty detí v rodinách a možnosť internetového pripojenia.

         Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si môžu prísť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v utorok dňa 27.10.2020 a potom každý týždeň vždy v pondelok o 10.00 hod.

V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí túto neľahkú situáciu zvládnuť.

                                                                                                          vedenie školy