štvrtok, 07 január 2021 11:13

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie bude prebiehať od 11. – 15. januára 2021 na 1. a 2. stupni dištančnou...

štvrtok, 24 december 2020 18:22

piatok, 18 december 2020 13:30

Vážení rodičia žiakov, na základe vydaného manuálu manuál TU ( dôležitá je tabuľka na strane 4.)  Ministerstvom školstva SR(ďalej len MŠ SR)  sa upravujú pravidlá na otvorenie škôl...

štvrtok, 17 december 2020 10:20

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 15. 12. 2020 na on-line pedagogickej rade riaditeľ školy po prerokovaní rozhodol...

štvrtok, 10 december 2020 08:48

Vážení rodičia žiakov 5.- 9. ročníka,  na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydanej 4.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia...

štvrtok, 10 december 2020 08:44

Ani tento rok neobišiel našu školu Mikuláš a priniesol sladké prekvapenie všetkým dobrým deťom. Niektoré deti sa aj obávali, že kvôli koronavírusu do školy nezavíta, ale predsa prišiel s plným...

utorok, 08 december 2020 15:05

obr. 1: Nitra v 9. storočí - zdroj: http://www.hradiska.sk/ Slovanské hradiská Začiatky histórie veľkých národov v minulosti sú jasné a väčšinou aj dobre zdokumentované....

piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pexels julia m cameron 4145153

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie bude prebiehať od 11. – 15. januára 2021 na 1. a 2. stupni dištančnou formou. Rozvrhy budú zverejnené na stránke EduPage do 10. januára 2021. V súlade s pokynmi MŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy od 11. – 15. januára 2021 školský klub detí nebude fungovať. O priebehu vyučovania od 18. januára 2021 budeme priebežne informovať.

vedenie školy

132803878 1518094475247434 8046055507987844510 n

Vážení rodičia žiakov,

na základe vydaného manuálu manuál TU ( dôležitá je tabuľka na strane 4.)  Ministerstvom školstva SR(ďalej len MŠ SR)  sa upravujú pravidlá na otvorenie škôl prezenčnou formou . Jednou z podmienok je aj vyplnenie dotazníka zákonným zástupcom žiaka a zamestnancami školy.  Nakoľko sme daný dotazník už urobili , žiadame zákonných zástupcov žiakov 5. a 9. ročníka , ktorí sa vyjadrili v danom dotazníku Nie, že môžu na základe nových pravidiel prehodnotiť a zmeniť svoje stanovisko (dotazník tu). Zmenené stanovisko treba zaslať vo vyplnenom dotazníku triednym učiteľom najneskôr do 20.12.2020 (do 19:00 hod.)

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 15. 12. 2020 na on-line pedagogickej rade riaditeľ školy po prerokovaní rozhodol o priebežnom a záverečnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch
v 1. polroku šk. roka 2020/2021 nasledovne:

  • Rozhodnutie o priebežnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch:

Aktívna práca na vypracovaní úloh počas dištančného vzdelávania (minimálne 70 % zadaných úloh).

  • Rozhodnutie o celkovom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník: slovné hodnotenie predmetov

Prospech z  predmetov  MAT a SJL sa na vysvedčení hodnotí  slovne.

Ostatné predmety sa neklasifikujú, hodnotia sa slovom absolvoval/neabsolvoval.

download

Vážení rodičia žiakov 5.- 9. ročníka, 

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydanej 4.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, obraciame sa na vás s prosbou o vyjadrenie názoru na vzdelávanie vašich detí opäť v škole, počnúc dňom 11.01. 2021.  Pretestovanie žiakov a zákonných zástupcov by sa konalo tesne pred 11.01. 2021 (termín upresní zriaďovateľ). Aby sme v spolupráci so zriaďovateľom mohli zabezpečiť všetko potrebné na pretestovanie žiakov 2. stupňa + jedného zákonného zástupcu za každého žiaka, potrebujeme poznať vaše stanovisko.

Prosíme o vyplnenie dotazníka najneskôr do 13.12. 2020.

mmm

Ani tento rok neobišiel našu školu Mikuláš a priniesol sladké prekvapenie všetkým dobrým deťom. Niektoré deti sa aj obávali, že kvôli koronavírusu do školy nezavíta, ale predsa prišiel s plným vrecom dobrôt. ĎAKUJEME ZA 🎁🎁🎁.