č. miestnosť učiteľ/zamestnanec
1 Zborovňa  
2 Riaditeľňa Mgr. Igor Ševec
3 Hospodárka Mgr. Mária Sagová
4 Zástupca RŠ Mgr. E. Očková, Mgr. K. Mlynaričová
5 Počítač. uč. č. 5  
6 Účtovníčka Lenka Hromádková
7 Jazyková uč.  
8 Počítač. uč. č. 8  
13 Uč. Cudz. jazykov  
14 Učebňa DEJ  
15 Kabinet MAT  
16 Kabinet BIO  
17 ŠŠP Mgr. Martina Sekerová
18 Uč. Fyz a BIO  
19 Učebňa SJL  
20 Kabinet  
21 Kabinet Nej  
22 Školská kuchyňa  
24 Školská dielňa  
25 Upratovačky  
34 6.A Mgr. Danka Maráčková
35 5.A Mgr. Zuzana Kašiarová
36 5.B Mgr. L. Horvátová
37 Uč. ANJ/NEJ  
K Kino učebňa  
Š Skolník Dušan Godiška

 1. podlažie 2020/2021

 č.  miestnosť  učiteľ/zamestnanec
41 3.B Mgr. O.Kavčiaková
42 4.A Mgr. H. Trúchla
43    
44 3.A Mgr. R. Janíková
45 4.B Mgr. L. Hejtmanková
46 IKT Ondrej Šlepecký
  Výchovný poradca  
52 Kabinet Chémie Mgr. Elena Bučková, Ing. Iveta Petrovová
53 Laboratórium Chémie  
54 8.B I. Petrovová
55 Učebňa Chémie  
57 Kabinet Zemepis  
58 6.B  J. Richtáriková
59    
60  Kabinet Asist.  
61  Kabinet SJL  
62  Kabinet MAT  
63    

ŠKD