dovera

SCHRÁNKA DÔVERY SA RIADI TÝMITO PRAVIDLAMI:

1.SVOJE NÁPADY, VÝZVY, PRIPOMIENKY, KRITIKU ČI POCHVALU, SŤAŽNOSŤ, PROBLÉM, ČOKOĽVEK ČO ŤA TRÁPI, NAPÍŠ NA PAPIER, OŠETRI VEĽKOU DÁVKOU SLUŠNOSTI A VHOĎ DO SCHRÁNKY V ŠKOLE, ALEBO PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁRA ODOŠLI E-MAILOM NIŽŽŠIE.

2.ODKAZ MÔŽE BYŤ PODPÍSANÝ, ALE AJ ANONYMNÝ. NEZABÚDAJ, ŽE RIEŠIŤ SA BUDÚ LEN SLUŠNÉ ODKAZY.

3.PRE JEDNODUCHŠIE RIEŠENIE A DORUČENIE ODPOVEDE UVEĎ PROSÍM SVOJU TRIEDU, ALEBO EMAILOVÚ ADRESU, KDE TI ODPOVEĎ ZAŠLEME. DO ANONYMNÝCH ODKAZOV NAPÍŠTE ASPOŇ ZNAK, ALEBO HESLO O KTOROM VIETE LEN VY.

4.DO ODKAZU TIEŽ NAPÍŠTE, KOMU JE URČENÝ (AK SI ŽIADAŠ KONKRÉTNU ODPOVEĎ OD RIADITEĽA ŠKOLY, OD ZÁSTUPCOV, OD JEDNOTLIVÝCH VYUČUJÚCICH ALEBO OD VÝCHOVNÉHO PORADCU  NEZABUDNI TO TAM NAPÍSAŤ).

5.ODPOVEDE BUDÚ DORUČENÉ TÝM, KTORÍ SA PODPÍSALI OSOBNE ALEBO NA EMAIL (AK HO UVEDÚ); ZÁLEŽITOSTI ZASAHUJÚCE DO INTÍMNOSTÍ SA SAMOZREJME ZVEREJŇOVAŤ NEBUDÚ, NAKOĽKO BY TO BOLO NEETICKÉ ZASAHUJÚCE DO SÚKROMIA JEDNOTLIVCA BUDÚ RIEŠENÉ DISKRÉTNE A TO  ČO JE V LISTOCH,  E-MAILOCH SA NIKTO INÝ NEDOZVIE!

Ako už bolo hore uvedené, niekedy je dobré mať pocit a istotu, že stále existuje riešenie ťažkých situácií. Nie vždy sme schopní niektoré náročné situácie zvládať sami. Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu sa vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdieľať a pomôcť, dôjsť k riešeniu.