Stručná história našej základnej školy

      17. septembra 1979 bola na vtedajšej Gottwaldovej ulici slávnostne otvorená nová - naša základná škola. Bola to v poradí tretia základná škola v Kysuckom Novom Meste. Mala 22 tried, 45-členný kolektív a 790 žiakov, počet chlapcov a dievčat sa zhodoval (395). Nadviazala družbu so IV. ZDŠ v Třinci (výmena vyučujúcich slovenského a českého jazyka, súťaže pre žiakov). Žiaci si aktívne vymieňali korešpondenciu s ruskými školami v Suvorove a v Tule. Škola sa hneď od svojho vzniku zapojila do rôznych súťaží. Pedagógovia pre svojich žiakov vždy pripravovali a organizovali množstvo exkurzií, kvízov a krúžkov.

[Untitled]001(10)

Významné udalosti z histórie:

17.9 1979

Slávnostné otvorenie školy.

september 1981

Otvorenie školskej jedálne a družiny.

1981/82

Zrušenie dvojzmennosti vyučovania.

apríl 1982

  Dokončenie telocvične.

1987/88

Otvorenie tried s rozšíreným vyučovaním ruského a nemeckého jazyka.

               Otvorenie dvoch športových stredísk – volejbal dievčat a vzpieranie chlapcov.

29.9. 1989

Slávnostná pedagogická rada k 10. výročiu školy.

1997/98

Spolupráca s nadáciou Stonožka – návšteva z Nórska a Česka – žiaci kreslili originálne zimné pohľadnice – nadácia finančne podporila školu pri opravách po povodni v júli 1997.

 Športová trieda so zameraním na stolný tenis.

1998/99

Športová trieda so zameraním na stolný tenis dievčat a hádzanú chlapcov.

17.9. 1999

Slávnostná pedagogická rada – 20. výročie založenia našej školy.

2000

Prvý Katarínsky ples na našej škole.

2003/04

Začiatok vydávania školského časopisu Clementík.

september 2005

Otvorenie multifunkčného ihriska s umelou trávou.

2009-2011

Projekt rekonštrukcie školy.

2009

30. výročie založenia školy a 10. Katarínsky ples.

2012/13

Prvý ročník charitatívnej školskej akcie Vianočné trhy.

 

Riaditelia školy

Anton Šimo (1979/80 – 1990/91)

Jaroslav Jablonský (1991/92 – 2001/02)

Igor Ševec (2002/03 – súčasnosť)

 

Zástupcovia RŠ

ročníky 1.-4.:

Mária Sumecová – 1979/80 - 1982/83

Magdaléna Mestická – 1982/83 – 1990/1991

Emília Plošticová – 1991/92 – 1992/93, 1994/95 – 2001/02

Helena Antolová – 1993/94

Lýdia Hejtmánková – 2002/03 – 2013/14

ročníky 5.-9. (5.-8.):

Magdaléna Mestická – 1979/80 – 1981/82

Gertrúda Čuláková – 1982/83 - 1990/91

Milan Lisko – 1991/92 – súčasnosť

Eliška Očková – 2002/03 - súčasnosť

ozio_gallery_nano