Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že dňa 30. septembra 2019 o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ a triedne schôdze. Od 15.00 hod. bude zasadnutie výboru ZRPŠ (triedni dôverníci).               

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Igor Ševec               Mgr. Daniela Ševčíková

riaditeľ školy                      predsedkyňa ZRPŠ