V rámci 13. ročníka kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti HIV a AIDS, sa zapojili žiaci naše školy do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najviac sa darilo žiakom 6. ročníka pod vedením p. uč. Blanky Uhrovej. Štyri najkrajšie práce boli poslané organizátorom. 

Konkurencia bola veľká, do súťaže sa zapojilo 91 základných škôl. Aj keď sa práce našich žiakov neumiestnili na prvých priečkach, veríme, že ich to neodradí a svoj talent a kreativitu ukážu i nabudúce.

Mgr. Renáta Janíková