Dňa 25.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 5.-7. ročníka /kategória 1A/ a žiaci 8.–9. ročníka /kategória 1B/ absolvovali písomný test z gramatiky a boli preverené aj ich čitateľské a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Porota, ktorú tvorili  pani učiteľky anglického jazyka Ing. Jana Franc, Mgr. Zuzana Kašiarová, Mgr. Miriam Olexová a Mgr. Alena Blašková zostavili podľa dosiahnutých výsledkov nasledujúce poradie najúspešnejších žiakov :

v kategórii 1A:

1. miesto získal Lukáš Blaško /7.A/

2. miesto získal Adam Capko /7.A/

3. miesto získal Matej Kuchár /6.A/,

v kategórii 1B:

1. miesto získala Simona Masárová /8.A/

2. miesto získala Anna Mária Janetková /9.C/

3. miesto získal Jakub Sirovatka /9.A/.

Žiaci umiestnení na prvých troch miestach v obidvoch kategóriách sa tešili z krásnych vecných cien.

Lukáš Blaško a Simona Masárová nás budú 15. januára 2020 zastupovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v Centre voľného času v Kysuckom Novom Meste, preto im držme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy!!!

Mgr. Zuzana Kašiarová

 
Olympiáda ANJ školské kolo kategória 1A

Olympiáda ANJ školské kolo kategória 1B