10. a 11. decembra 2019 sa 96 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola 41. ročníka matematickej Pytagoriády. Opäť sa riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili matematické schopnosti žiakov od 3. po 8. ročník. Úspešní riešitelia, a nie je ich málo, postupujú do okresného kola, za čo im gratulujeme! Palec hore všetkým, ktorí našli odvahu popasovať sa s úlohami ?

 

Výsledky   P Y T A G O R I Á D A  2019/2020:

3.ročník

  1. Veronika Maruniaková 26 bodov, 2. Ondrej Ševčík 24 b., 3. Adam Karcol 21 b., 4. Vladislav Ondrušek 20 b., 5. Agáta Sýkorová 17 b.

4.ročník

  1. Marián Belán 22 bodov, 2. Danka Rešovská 21 bodov, 3. Marek Lašek 20 bodov, 4. – 5. Ivan Trúchly a Oliver Húšťava obaja 20 bodov, 6. Patrik Hažík 19 bodov, 7. Sebastián Sihelník 18 bodov

5.ročník

  1. Anabel Špiriaková 25 bodov, 2. Aneta Ondrášková 16 bodov, 3. Šimon Boris 11 bodov,
  2. Pavol Líška 10 bodov

6.ročník

  1. Marek Smetana 20 bodov, 2. Ľubomíra Olexová 19 bodov, 3. Ema Várošová 17 bodov,
  2. Gréta Sýkorová 16 bodov, 5. Klárka Rešovská 12 bodov

7.ročník

        1. Lukáš Blaško 18 bodov, 2. Adam Capko 15 bodov

8. ročník

  1. Lucia Ševčíková 19 bodov, 2. Kristína Krasňanová 15 bodov, 3. Anna Hrubá 12 bodov, 4. Aneta Urbanová 11 bodov, 5. Katarína Kubaščíková 10 bodov, 6. Sofia Bačová 10 bodov

 Mgr. Libuše Horvátová