IMG 20200213 120149

Od 10.2 do 14.2.2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Snowland - Valča. Počasie prialo a žiaci okrem lyžovania si aj zakorčuľovali a zahrali bowling. Večer okrem diskotéky prebiehali súťaže v skladaní Rubikovej kocky, v šachu a v pretláčaní. Posledný deň sa konali lyžiarske preteky v slalome. Dôležité však je, že žiaci sa v lyžovaní zlepšili. Dúfame, že žiaci si vždy radi  zaspomínajú na absolvovanie lyžiarskeho výcviku ?.

I.Ševec, Ľ. Ševčík

 

IMG 20200214 134253