vote 4746510 1280

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020. 

(volia  sa  4 zástupcovia za rodičov)

1.  Bačík Jozef, Ing.

1

Vážení rodičia,

kandidujem preto, lebo mi záleží na rozvoji školy, kde mám dvoch synov tretiaka a druháka, a do ktorej o rok začne chodiť aj tretí syn. Celý život som prežil na tomto sídlisku a sám som na túto školu chodil, reprezentoval ju na okresnom kole Partizánskeho samopalu, vyhral okresné kolo matematickej pytagoriády v Čadci, bol som v pionierskej rade. Dnes takmer denne využívame areál ihriska a rád by som pomohol premeniť ho na oázu športu a zelene, kam by deti aj rodičia chodievali ešte radšej a vo väčšom počte – a to je moja najväčšia motivácia na kandidatúru. Popri hokejbalovom ihrisku, na ktorom som pomáhal osádzať basketbalové koše, by som rád pomohol revitalizovať druhé ihrisko pri školskej jedálni s gumovým povrchom, ktorý je šetrnejší pre detské kĺby, čo by sme využili aj s minibasketbalovým krúžkom, ktorý práve otváram. Podobne by bolo výborné rekonštruovať aj atletickú dráhu za využitia verejných zdrojov a v prípade potreby aj kontaktom na individuálnych sponzorov. Samozrejme v rámci možností podieľať sa aj na pomoci školy v iných oblastiach s dôrazom na bezpečnosť a životné prostredie.

Ďakujem za Vašu podporu.

2. Cesnek Michal

2

Vážení rodičia,

kandidujem preto,nakoľko som bývalý aktívny športovec a aj v súčastnosti mám veľmi pozitívny vzťah k všetkým druhom športových aktivít, Chcel by som byť nápomocný pre školu v tejto oblasti. Samozrejme aj v ostatných oblastiach viem aktívne prispieť k rozvoju školy tak, aby my rodičia sme boli spokojní.

Ďakujem za Vašu podporu

3.  Cvopa Pavol

Vážení rodičia,

záleží  mi na rozvoji školy. K problémom školy nie som ľahostajný. Snažím sa aktívne hľadať vhodné riešenia na ich odstránenie. Ďakujem za Vašu podporu.

4. Kuchár Stanislav, Ing.

4

Vážení rodičia,


kandidujem do Rady školy, aby som pomohol pri rozvoji školy hlavne v oblasti informatiácie, športu a voľno- časových aktivít.


Doterajšia pomoc škole:
- vedenie krúžku džuda na škole,
- ukážky džuda pre žiakov v školskom klube detí na začiatku školského roka,
- Mikulášska súťaž v judo zápasoch v ne-waze (na zemi) pre žiakov zo školského klubu.

Ďakujem za Vašu podporu.

5. Macejková Andrea, Mgr.

 5

Vážení rodičia,
 
v tomto období, ktoré nie je ľahké pre každého, chcem Vás  osloviť svojou kandidatúrou. Od obdobia, v ktorom moje dieťa nastúpilo do tejto školy, som si všímala, akým spôsobom by som mohla prispieť pre chod školy. Moje aktivity nie sú na  stránke školy. Ak zistím problém, ktorý je  v mojich možnostiach začať riešiť , neváham a zapájam  kompetentných . Vo svojich aktivitách chcem pokračovať ďalej a prispieť pre pokojnú atmosféru v škole, ktorú určite ako rodičia ocenite.
 
Ďakujem za Vašu podporu.

6. Rentka Andrej , Ing. Ph.D

Vážení rodičia,

kandidujem preto, lebo Clementiska  je moja srdcová záležitosť. Na škole  učila moja mama (Anna Rentková), na školu som chodil  ja a teraz aj moje deti. Takže školu dobre poznám a vždy sa jej snažím pomôcť, pokiaľ je to v mojich možnostiach. Tak isto pokiaľ májú pripomienky alebo návrhy ostatní rodičia na zlepšenie chodu školy, tieto predostieram vedeniu školy a kompetentným. Prajem si, aby v škole boli spokojné deti, učitelia aj rodičia. Vo svojom povolaní sa zaoberám službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Tieto služby vykonávam ako autorizovaný bezpečnostný technik a som nápomocný pri akýchkoľvek otázkach BOZP a PO.

Ďakujem za Vašu podporu.