Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie na 1. a 2. stupni pokračuje  naďalej dištančnou formou od 25. – 29. januára 2021. V súlade s pokynmi MŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy od 25. – 29. januára 2021 nebude fungovať ani školský klub detíO priebehu vyučovania od 1. februára 2021 budeme priebežne informovať.

vedenie školy