jar

 

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, 
že od 8. marca 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

      Na ročníkoch 1. - 4. bude zachovaná prezenčná výučba prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Zákonný zástupca sa musí preukázať potvrdením zamestnávateľa o tom, že nemôže vykonávať prácu z domu. Zároveň opätovne predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (TU) a preukáže sa kópiou o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní. 

     Po starom zostáva aj možnosť vyučovania pre žiakov na 2. stupni základných škôl v skupinách 5+1 za pôvodných podmienok (pretestovanie rodiča + žiaka).

     Žiaci 1. stupňa, ktorí zostanú z rôznych dôvodov na dištančnom vzdelávaní (napr. karanténa, rodič pracuje z domu atď.), majú absenciu ospravedlnenú.

     Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v doterajšom režime. V prípade, že dieťa zostáva doma (napr. v karanténe), musí rodič individuálne odhlásiť dieťa z obeda.

     Školský klub  detí bude fungovať od 3. 3. 2021 v čase od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 15:00 hod.

Ďakujeme za spoluprácu.

                                                                 

vedenie školy