jar

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ Mesto KNM v spolupráci s RÚVZ rozhodol o tom, že po veľkonočných prázdninách od 7. apríla 2021 (od stredy)  do odvolania bude naďalej pokračovať  dištančné vyučovanie na 1. stupni a 2. stupni podľa doterajšieho rozvrhu zverejného na stránke EduPage.

vedenie školy