15.apríla písali žiaci na celom Slovensku testy z Matematiky a Slovenského jazyka. Naši žiaci dosiahli tieto výsledky

Matematika : 69,77 %

Slovenský jazyk : 68,81 % 

Pre porovnanie uvádzame priemerné výsledky žiakov v rámci SR

Matematika SR : 52,68 %

Slovenský jazyk : 62,58 %