Krátko po skončení veľmi úspešného turistického kurzu prichádzame s fotogalériou, prostredníctvom ktorej sa chceme podeliť o zážitky aj s ostatnými.

ozio_gallery_jgallery