V máji sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie zo SJL. Ich cieľom bol Oravský hrad a Oravská priehrada. Na hrade ich zaujala predovšetkým mučiareň. Niektorí si vyskúšali, aké je to aj stáť pod šibenicou :o). Iných zaujala zasa tunajšia hradná móda. Mnohé dievčatá obdivovali švárnych oravských junákov. Záujem vyvolala i prírodovedná expozícia, najmä dvojhlavé teľa či pravý slovenský macko a vĺčik. Napriek nepriaznivému počasiu si naši žiaci vychutnali i plavbu loďou po Oravskej priehrade ako i krátku zastávku na Slanickom ostrove.