V školskom roku 2014/2015 vyhlásila základná škola v Nesluši veľmi zaujímavú súťaž – Tvorba komiksov v anglickom jazyku. Z každého ročníka mohla škola poslať jeden najlepší komiks. Do súťaže sa zapojili naši žiaci a žiačky 6. – 9. ročníka.

Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: 1. mladší žiaci – 5.-7. ročník a 2. starší žiaci 8.-9. ročník. Hodnotil sa nápad, resp. vtipná stránka príbehu, grafické zobrazenie a úroveň angličtiny použitej v komikse.

Výsledky:

1. kategória

1.miesto - K. Svrčková, Z. Martinčeková, S. Faktorová, S. Zateková - VII.A, ZŠ Clementisova (Ugly Eugen)

2. miesto - Škoríková V.C, ZŠ Nábrežná (1st April)

3. miesto - Masnicová VI.B, ZŠ Nábrežná ( Elephant)

2. kategória

1. miesto - kolektív VIII.A, ZŠ Clementisova ( Squinters)

2. miesto -Kamenčíková VIII.A, ZŠ Nesluša ( The Slovak´s GOGO)

Gratulujeme našim žiakom, ktorí v oboch kategóriách obsadili prvé miesto a prajeme veľa tvorivej a hlavne vtipnej energie v ďalšej tvorbe.