Dňa 22. 10. 2015 sa 15 žiakov 9. ročníka zúčastnilo na Dni otvorených dverí na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Žiaci sa na 21 stanoviskách oboznámili so zameraním a možnosťou uplatnenia sa na 2, 3, a 4-ročných študijných  učebných odboroch a možnosťou nadstavbového štúdia.

SOŠs spolupracuje s firmami INA Kysuce , KIA Motors Slovakia, NN Slovakia a ďalšími, v ktorých majú možnosť jednoduchšie si nájsť svoje ďalšie uplatnenie po absolvovaní školy.