Natrhám si kvety pod lesom na stráni,

vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

 

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Žiaci našej školy boli dňa 27.10.2015 navštíviť seniorov v Domove dôchodcov na Štúrovej ulici. Pripravili pre nich pekné básničky, ľudové piesne a krátke divadelné vystúpenie: Kozliatka. Na záver vystúpili roztlieskávačky Clementínky a deti obdarovali seniorov symbolickou kytičkou.

Mgr. Soňa Bukovská