Chceme vysloviť za všetkých žiakov a učiteľov ZŠ Clementisova veľkú vďaku všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky  rámci Vianočných trhov. Poďakovanie patrí aj farníkom, ktorí podporili zbierku počas 4. adventnej nedele pred Kostolom nepoškvrneného počatia Panny Márie. Suma, ktorá bola vyzbieraná - 1600 , bude venovaná rodinám, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch a na liečbu žiačky našej školy. Chceme sa zároveň poďakovať všetkým deťom, učiteľom  rodinným príslušníkom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

žiaci a učitelia ZŠ Clementisova