V Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste sa 19.januára zišli priaznivci matematiky, aby si zmerali sily v prestížnej súťaži. V oboch kategóriach, ktoré sa v tomto termíne konali, sme dominovali. 

V kategórii 5.ročník bola účasť 31 žiakov z celého okresu, výsledky  sú :

 

1.miesto Jakub Sirovátka 5.A - plný počet 18 bodov !!!

2.miesto Stanislav Slivoň 5.A - 16 bodov

4.-5. miesto Denis Mičky a Adam Hmira 5.A - 12 bodov

V kategórii 9.ročník bola účasť 19 žiakov z celého okresu, výsledky  sú :

 

1.-2. miesto Ivana Hmirová a Filip Ďuriš 9.A - 23 bodov

3.miesto Roman Srnka  9.A - 22 bodov

4. miesto Matej Hikker 9.A - 19 bodov