Po absolvovaní domáceho kola matematickej olympiády postúpili do okresného kola MO 9 žiaci z 9.A triedy. Štyri hodiny rozmýšľania a hľadania matematických riešení viacerým z nich prinieslo úspech. O niektoré miesta sme sa podelili aj s inými základnými školami, ale prvenstvo si odniesli naši.

Maximálny počet bodov, ktoré mohli získať, bol 24. Ivana Hmírová a Filip Ďuriš získali najvyšší počet bodov v našom okrese, 23 bodov. Umiestnili sa tak na 1.-2. mieste. Tretie miesto patrí Romanovi Srnkovi. Je veľmi náročné stať sa úspešným riešiteľom MO, a tak patrí uznanie aj ďalším mojim žiakom, ktorým sa to podarilo: 4. miesto Matej Hikker, 6. miesto Samuel Fecenko, 8. miesto Ivana Uríčková, 9. miesto Juraj Vavro. Naša práca nekončí. Postup do krajského kola MO si vyžaduje ďalšiu prípravu. Tak okrem gratulácie a poďakovania za úspešnú reprezentáciu našej školy im poprajeme veľa chuti do práce .

Mgr. Gabriela Janeková, vyuč. matematiky