INA KYSUCE - MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – ZÁKLADNÁ ŠKOLA,CLEMENTISOVA KNM otvárajú od škol.roku 2016/2017 na ZŠ Clementisova v KNM športovú futbalovú triedu v 7.ročníku a rozšírenú športovú futbalovú prípravu žiakov v klasických triedach v 1.,5.,6., 8. ročníku.

Garantujeme:

  1. kvalitnú športovú prípravu žiakov pod vedením kvalifikovaných trénerov
  2. kvalitný výchovno-vzdelávací proces s individuálnym prístupom
  3. kvalitné materiálno technické zabezpečenie
  4. regeneráciu
  5. psychologickú prípravu

Talentové skúšky sa budú konať :

do 1.ročníka: 1. apríla (piatok) 2016 o 17,00 hod. v telocvični ZŠ - Clementisova KNM

do 5.,6.,7.,8. ročníka: 3.júna (piatok) 2016 o 17,00 hod. v telocvični ZŠ - Clementisova KNM

 

Presný dátum a čas skúšok bude zverejnený na webovej stránke školy začiatkom apríla.

Otvorenie športovej triedy v 7. ročníku je podmienené dostatočným počtom uchádzačov - min. 17 žiakov.

Pokiaľ bude otvorená športová trieda, budú prijatí žiaci  s rozšírenou športovou prípravou v  1.,5.,6.,7., 8. ročníku.

Kritériá talentových skúšok:

Všeobecné: beh na 30m, skok z miesta, prekážková dráha, člnkový beh

Špeciálne (futbalové): slalomová dráha s loptou, reťazec herných činností jednotlivca, žonglovanie, hra

Povinné je potvrdenie zdravotného stavu od detského lekára.

Bližšie informácie : Mgr. Igor Ševec- riaditeľ školy 041/4213319, 4220345

Kritéria talentových skúšok sú zverejnené na nástenke pri hlavnom vchode do budovy školy od 29.01.2016

Futbal na Kysuciach si zaslúži zelenú.