Žiaci piateho ročníka získavajú skúsenosti a praktické zručnosti od vyučujúcich techniky.

Šikovná práca a usilovnosť z nich spravila malých majstrov. Posúďte sami.