Pri príležitosti dňa sv. Valentína sa na našej škole uskutočnila „valentínska pošta“. Počas celého týždňa (od 8. – 12. februára 2016) mohli žiaci potešiť napísaním valentínok svojich spolužiakov, kamarátov i učiteľov, ktoré vložili do pripravenej schránky. Neskôr ich naši clemenťácki „poštári“ odovzdali v piatok počas 3. vyučovacej hodiny tým, ktorým boli adresované.