Motto 63. ročníka medzinárodného projektu/súťaže Európa v škole „ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI“ sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia. Do školského kola súťaže sa v školskom roku 2015/2016 zapojilo 86 žiakov našej školy. Do obvodného kola postúpila z každej kategórie a témy jedna víťazná práca. V obvodnom kole boli úspešné literárne práce Kyberšikana a  Mier, to je umenie. Ich autorkám Katke Janekovej a  Paulíne Kuriakovej blahoželáme a  prajeme úspech v celoslovenskom kole EŠ.

 

Vyhodnotenie školského kola – 10. február 2016

Písomné práce

Multimediálna práca

I.kategória ( 6 – 9 rokov)

Anna Hrubá, 4.A

Názov práce: Nehovor hop, kým nepreskočíš

Téma: Dievčatá to zvládnu tiež!

 

III. kategória (13 – 15 r.)

Alexandra Faktorová, 8.A

Názov práce: Kyberšikana

Téma: Kyberšikana - len neškodný žart?

 

II. kategória (10 – 12 r.)

Nikola Palaštyová, 6.A

Názov práce: Som, kto som

Téma: Som, kto som

 

III. kategória (13 – 15 r.)

Katarína Janeková, 7.A

Názov práce: Kyberšikana

Téma: Kyberšikana - len neškodný žart?

Paula Kuriaková, 9.A

Názov práce: Mier, to je umenie

Téma: Mier, to je umenie