Vo výtvarnej časti celoslovenskej súťaže Európa v škole sa školského kola zúčastnili žiaci 1. ročníka, 5.A triedy a vybrané žiačky 9. ročníka.
V obvodnom kole boli úspešné a do celoslovenského kola postupujú výtvarné práce dvoch žiačok:
Rebeka Mičudová - 5.A - 2. kategória – téma: Som, kto som
Mária Brezinová - 9.C - 3. kategória – téma: Pozdvihla som svoj hlas