Obvodné kolo 57. ročníka FO, 2015/2016bolo veľmi náročné práve tak, ako domáce kolo. Zadané súťažné úlohy nezodpovedali obsahu učiva matematiky a fyziky pre základné školy. Výsledky obvodného kola FO sa pre zúčastnených žiakov nestali motiváciou pre ďalšie štúdium fyziky. Budeme veriť, že žiaci na neúspech zabudnú a v nasledujúcom školskom roku 2016/17 opäť zabojujú. Za svoju vyše 30 – ročnú prax sledujem reformy v školstve, ktoré nezmyselne zredukovali učivo v matematike na pätinu a vo fyzike uprednostňujú praktickú činnosť, pozorovanie pred výpočtovými úlohami. Škoda, že autori úloh FO túto skutočnosť neberú do úvahy. Ako ťažko získavame žiakov pre tieto náročné súťaže! Žiaka k voľbe ďalšieho štúdia vedie úspech. Ak som v niečom úspešný, budem sa tomu chcieť venovať celý život.

     Obvodného kola FO v našom okrese sa zúčastnili len 3 školy. Obávam sa, že učitelia sú tiež deprimovaní neúspechom svojich žiakov. V kategórii F súťažilo 8 žiakov 8. ročníka a v kategórii E 9 žiakov 9. ročníka. Len dvaja žiaci zo všetkých zúčastnených boli úspešní riešitelia obvodného kola FO.

Výsledky:

Naša ZŠ má ako jediná úspešných riešiteľov.

V kategórii E získala 1. miestoPaula Kuriaková, 9.A 2. miesto Filip Ďuriš. Blahoželáme

vyučujúca fyziky Mgr. Gabriela Janeková, predseda OK MO