Naša tohtoročná účasť na jazykovej súťaži v recitácii anglickej a nemeckej poézie, prózy a drámy bola poznačená náhlou a nečakanou zmenou v pravidlách súťaže. Tento rok nebolo účastníkom povolené predviesť nacvičené texty pred odbornou porotou, museli zhotoviť videozáznam z recitácie alebo divadla a zaslať ho na emailovú adresu organizátorov. Ani táto zvláštna podmienka nám nezabránila v tom, aby sme si nacvičovanie a natáčanie videí užili.

Tento rok sme sa súťaže zúčastnili v troch kategóriách:

1. Nemecká poézia – Simonka Barancová (8.C), pripravovala pani učiteľka Mgr. Danka Ševčíková (text: Ungewohnlichen Geschenke)

2. Nemecká dráma – Monika Kokošíková a Paula Kuriaková (9.A), pripravovala pani učiteľka PaedDr. Edita Vargová (text: Die Abschlussprűfung)

3. Anglická dráma - Terézia Hájniková, Ivana Hmirová, Natália Juríčková, Fili Ďuriš, Matej Hikker (9.A), pripravovala pani učiteľka Mgr.art. Petra Krištofíková (text: Bald Soprano)

Momentálne netrpezlivo čakáme na výsledky hodnotenia poroty krajského kola. Fingers crossed!

5.jpg