Opäť sme súťažili

Ako každý rok tak aj v tomto školskom roku na našej škole prebiehala súťaž „Zdravie na škole“ v rámci projektu Školy podporujúce zdravie. Súťaž bola rozdelená pre 2.- 4. ročník a 5. – 7.ročník. Deti z prvého stupňa súťažili dňa 28.apríla a starší žiaci 11.mája.

Súťažili vo viacerých disciplínach: dopravná výchova, zdravotná výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, protidrogová prevencia, pobyt v prírode a mediálna výchova. Na každom stanovišti žiaci riešili teoretické úlohy, ale aj praktické činnosti z bežného života, kde preukázali svoje zručnosti a schopnosti.

Všetci súťažiaci dostali malú odmenu a víťazné družstvá boli odmenené milými cenami.

 

Výsledky súťaže:

  • 2. – 4. ročník:

1.miesto: 2. B (P. Cvopa, S. Bielik, R. Uríková)

2.miesto: 3. B (V. Lopušanová, A. Zábojník, V. Petruňová)

3.miesto: 3. A (V. Oškrobaná, E. Janušová, Ch. Fujáková)

  • 5. – 7. ročník:

1.miesto: 7. A (V. Vlčková, S. Martišková, D. Šinalová)

2.miesto: 7.C (N. Maruniaková, M. Vráblová, S. Várošová)

3.miesto: 6.A (L. Psocíková, S. Orieščíková, S. Kormanová)

Gratulujeme a tešíme sa znovu o rok!

Daniela Ševčíková, koordinátor projektu ŠPZ