Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlasili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016

7. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

 Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej alebo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v iných školách a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Naša škola sa pravidelne zapája do tohto medzinárodného projektu. V tomto školskom roku sa zapojili všetky ročníky na prvom stupni. Žiaci pod vedením triednych učiteľov zhotovili 200 krásnych záložiek. Tento rok sa našou partnerskou školou stala ZŠ Dr. D. Fischera 2 z Kežmarku. Najkrajších 115 záložiek chce naša partnerská škola použiť v ročníkovom projekte – Burza žiackych prác na pomoc kežmarskému útulku zvierat.

Nakoľko sa žiakom a pedagógom daný projekt veľmi páči, s radosťou sa zapojíme aj budúci rok.

Mgr. Eva Vlčková

DSCN1941.JPG

DSCN1942.JPG

DSCN1943.JPG