ZŠ Clementisova pozýva všetkých na 5. ročník Vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia v priestoroch školy 8. decembra 2016 od 14,00 – 18,00 hodiny. Výťažok z akcie bude venovaný žiačke školy s ťažkými zdravotnými problémami na kúpu pomôcok, ktoré zvýšia úroveň kvality jej života, ako i rodine, ktorá sa nachádza v zlej finančnej situácii. Tešíme sa, že s nami prídete zažiť pravú predvianočnú atmosféru.

Trhy 2016