1_4.jpg

Deti z našej školy sa dozvedia mnohé nielen z učebníc. Vedeli by dokonca poskytnúť prvú predlekársku pomoc v situáciách, kedy prvé minúty rozhodujú o prežití človeka. Medzi takéto situácie patria bezvedomie, veľké vonkajšie krvácanie, zastavenie dýchania. Po absolvovaní prednášky spojenej s praktickým nácvikom poskytnutia prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch sú žiaci 4., 6. a 7. ročníka pripravení možno aj zachrániť život človeka. Za odbornú prednášku - rýchlokurz ďakujeme Mgr. Elene Tomašíkovej, riaditeľke Územného spolku SČK v Čadci, členkám Slovenského červeného kríža a študentkám Strednej zdravotníckej školy v Čadci.

Ing. Iveta Petrovová

1_1.jpg

1_2.jpg